Navigointipolku

Tietopaketti Euroopan taloudesta

Talous- ja rahaliitto

Talous- ja rahaliitto

Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU) on historiallinen hanke. Sillä rakennetaan yleiseurooppalaista taloutta, joka on enemmän kuin kansallisten osiensa summa. Päätös valita euro yhteiseksi rahaksi tarjoaa EU-maille uusia, yhteisiin sääntöihin perustuvia taloudellisia mahdollisuuksia. Lue tarkemmin seuraavasta.

EU-maiden talous

EU-maiden talous

Euroopan komissio valvoo tarkasti taloudellisen tilanteen kehittymistä kaikkialla Euroopassa. Se auttaa EU-maiden hallituksia talouspolitiikan koordinoinnissa, jotta ne voisivat tehdä yhteistyötä yhteisen hyvän eteen. Lisäksi komissio laatii perusteltuja ja riippumattomia arvioita jäsenmaiden talouspolitiikasta. Tutustu järjestelmän toimintaan.

Talous- ja rahaliitto

Finanssi- ja talouskriisi

Maailma on kokenut suurimman talouskriisinsä sitten 1930-luvun suuren lamakauden. EU on vastannut kriisiin perustamalla uusia yhteisiä instituutioita ja sitoutumalla entistä enemmän vastuun jakamiseen ja solidaarisuuteen. Lue kriisin taustoista ja EU:n toimista.

Ajankohtaisia taloudellisia kysymyksiä

Ajankohtaisia kysymyksiä

Maailmantalous muuttuu ja väestömme ikääntyy. Meidänkin on muututtava, jotta voisimme luoda elinvoimaisen, kestävän talouden, joka tuottaa hyviä työpaikkoja ja entistä paremman elintason.  EU:lla on tätä varten strategia. Lue tarkemmin seuraavasta.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä