Διαδρομή πλοήγησης

Η ευρωπαϊκή οικονομία με απλά λόγια

Οικονομική και νομισματική ένωση

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι ένα εγχείρημα ιστορικής σημασίας που σκοπό έχει να οικοδομήσει μια ενωμένη οικονομία μεγαλύτερη σε σχέση με το άθροισμα των εθνικών οικονομιών. Αποφασίζοντας να έχουν ως κοινό τους νόμισμα το ευρώ, οι ευρωπαϊκές χώρες δημιουργούν νέες οικονομικές προοπτικές που στηρίζονται σε κοινούς κανόνες. Μάθετε περισσότερα.

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την οικονομική κατάσταση σε όλη την Ευρώπη. Βοηθά τις κυβερνήσεις να συντονίζουν τη δράση τους, έτσι ώστε όλοι να συνεργάζονται για το κοινό καλό, και δημοσιεύει ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες αξιολογήσεις των εθνικών πολιτικών. Μάθετε πώς λειτουργεί.

Οικονομική και νομισματική ένωση

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση

Η Ευρώπη βγαίνει από τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που γνώρισε ποτέ η παγκόσμια οικονομία μετά τη μεγάλη ύφεση με νέους κοινούς θεσμούς και με μεγαλύτερη δέσμευση όσον αφορά τη συνυπευθυνότητα και την αλληλεγγύη. Γιατί ξέσπασε η κρίση και πώς αντέδρασε η Ευρώπη.

Οικονομικά θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας

Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται και οι κοινωνίες μας γερνούν. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον ώστε να δημιουργήσουμε μια σφύζουσα, διατηρήσιμη οικονομία που να εξασφαλίζει καλές θέσεις εργασίας και ένα συνεχώς βελτιούμενο επίπεδο διαβίωσης.  Μάθετε περισσότερα για τη στρατηγική της ΕΕ.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου