Cesta

Hospodářství Unie v kostce

Hospodářská a měnová unie

Hospodářská a měnová unie

Hospodářská a měnová unie je historicky významným projektem, jehož cílem je sjednotit ekonomiky několika zemí v celek, který je silnější než jeho jednotlivé části. Sdílení společné měny evropským zemím umožňuje vytvářet nové hospodářské příležitosti opírající se o jednotná pravidla. Více informací se dozvíte v následujících kapitolách.

Ekonomiky států EU

Ekonomiky států EU

Evropská komise pečlivě monitoruje hospodářskou situaci v celé Evropě. Pomáhá státům koordinovat jejich činnost, aby dohromady působila ve prospěch celku, a poskytuje spolehlivé a nezávislé posouzení vnitrostátních politik. Následující kapitoly vysvětlují, jak Komise postupuje.

Hospodářská a měnová unie

Finanční a hospodářská krize

Evropa se postupně zotavuje z nejhorší hospodářské krize, jakou svět od doby Velké krize ve třicátých letech minulého století zažil. Byly vytvořeny nové společné instituce a státy se zavázaly, že budou sdílet daleko větší odpovědnost a solidaritu. V následujících kapitolách se dozvíte, proč ke krizi došlo a jak na ni Unie reagovala.

Aktuální ekonomická témata

Aktuální témata

Světová ekonomika se neustále vyvíjí a obyvatelstvo evropských zemí stárne. Je nutné se na budoucnost připravit a vytvořit dynamické a udržitelné hospodářství, které zajistí kvalitní pracovní místa a bude přispívat ke zlepšování životní úrovně.  EU proto vypracovala strategii budoucího rozvoje. Více informací se dozvíte v následujících kapitolách.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo