Навигационна пътека

Европейската икономика накратко

Икономически и паричен съюз

Икономически и паричен съюз

Икономическият и паричен съюз е исторически проект за създаване на обединена икономика, която е по-значима от сбора на отделните си съставни части. Избирайки да споделят еврото като обща валута, европейските страни създават нови икономически възможности, основани на общи правила. Научете повече.

Икономиките в Европа

Икономиките в Европа

Европейската комисия следи внимателно икономическото положение в Европа. Тя подпомага координацията между правителствата, за да работят заедно за общото благо, и предоставя независими и надеждни оценки на националните политики. Разберете как става това.

Икономически и паричен съюз

Финансовата и икономическата криза

Европа излиза от най-дълбоката икономическа криза от времето на Голямата депресия с нови общи институции и засилен ангажимент за споделена отговорност и солидарност. Разберете защо се стигна до кризата и как реагира Европа.

Водещи икономически теми

Водещи теми

Световната икономика се развива, а нашите общества застаряват. Трябва да се приспособим с оглед на бъдещето, за да създадем жизнеспособна, устойчива икономика, осигуряваща добри работни места и все по-висок жизнен стандарт.  ЕС има стратегия. Научете повече.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта