Sökväg

Världsekonomin

World economy

I egenskap av världens största handelsmakt är euroområdet en intressant partner för handelsnationer som vill göra affärer på den inre marknaden. Företag i euroområdet kan fakturera och betala i euro, vilket ger lägre kostnader och risk och gör det lättare att planera verksamheten.

  • Euron är en intressant reservvaluta för andra länder. Omkring 24 % av reserverna över hela världen utgörs idag av euro.
  • Eurons styrka och dess ökade användning inom internationell handel ger euroområdet en stark röst i internationella finansiella institutioner och organisationer, t.ex. Internationella valutafonden (IMF), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världsbanken. Samtidigt som EU-länderna ofta är direkt representerade i dessa organ deltar Ekofinrådet, kommissionen och ECB separat eller som en del av en EU-delegation i relevanta möten i dessa internationella organisationer.

Internationella ekonomiska frågor

Key indicators (2012)

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek