Navigačný riadok

Svetové hospodárstvo

World economy

Eurozóna je ako najväčšia obchodná veľmoc na svete atraktívnou destináciou pre každého, kto chce obchodovať na jednotnom trhu. Podniky eurozóny môžu fakturovať a platiť v eurách,čo znižuje ich náklady a riziká a umožňuje lepšie obchodné plánovanie.

  • Euro je atraktívnou rezervnou menou pre ostatné krajiny. Približne 24 % svetových rezerv je dnes v   eurách.
  • Vďaka sile eura a rastúcej miere jeho používania v medzinárodnom obchode má hlas eurozóny v medzinárodných finančných inštitúciách a organizáciách, ako je napr. Medzinárodný menový fond (MMF), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetová banka, väčšiu váhu. Kým krajiny EÚ sú v týchto orgánoch často priamo zastúpené, Rada Ecofin, Komisia a ECB sa na príslušných zasadnutiach týchto medzinárodných organizácií zúčastňujú samostatne alebo ako súčasť delegácie EÚ.

 Medzinárodné hospodárske záležitosti

Key indicators (2012)

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo