Navigācijas ceļš

Pasaules ekonomika

World economy

Eiro zona kā pasaules tirdzniecības lielvara ir pievilcīgs galamērķis tām tirdzniecības valstīm, kas vēlas kārtot darījumus vienotā tirgū. Eiro zonas uzņēmumi var izrakstīt rēķinus un maksāt eiro, kas samazina to izmaksas un risku un ļauj labāk plānot uzņēmējdarbību.

  • Eiro ir pievilcīga rezerves valūta citām valstīm. Aptuveni 24 % pasaules valūtas rezervju tagad tiek glabātas eiro.
  • Eiro stabilitāte un tā izmantošana starptautiskajās tirdzniecības operācijās, kas notiek arvien biežāk, ļauj eiro zonai ieņemt stingru pozīciju starptautiskajās finanšu iestādēs un organizācijās, piemēram, Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO) un Pasaules Bankā. Kaut arī ES dalībvalstis šajās institūcijās bieži vien ir tieši pārstāvētas, šo starptautisko organizāciju svarīgās sanāksmēs atsevišķi vai ES delegācijas sastāvā piedalās arī Ecofin Padome, Eiropas Komisija un ECB.

Starptautiskie ekonomikas jautājumi

Key indicators (2012)

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu