Navigointipolku

Maailmantalous

World economy

Maailman suurimpana kaupankäyntimahtina euroalue on houkutteleva kohde kauppaa käyville maille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa sisämarkkinoilla. Euroalueen yritykset voivat laskuttaa ja maksaa euroina, mikä vähentää niille aiheutuvia kustannuksia ja riskejä sekä helpottaa liiketoiminnan suunnittelua.

  • Euro on muille maille houkutteleva varantovaluutta. Noin 24 % maailman valuuttavarannoista on nykyisin euromääräisiä.
  • Euron vahvuus ja sen lisääntyvä käyttö kansainvälisessä kaupassa antavat euroalueelle vahvan painoarvon kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja organisaatioissa, kuten Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) ja Maailmanpankissa. EU-maat ovat usein suoraan edustettuina näissä elimissä. Ecofin-neuvosto, komissio ja EKP puolestaan osallistuvat näiden kansainvälisten organisaatioiden kokouksiin erikseen tai osana EU:n delegaatiota.

 Kansainväliset taloudelliset kysymykset

Key indicators (2012)

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä