Sökväg

Finansiering av investeringar

Finansiering av investeringar

EU-kommissionen har lanserat en investeringsplan för Europa för att få fram över 315 miljarder euro till investeringar de kommande tre åren (2015–2017). Det ska ge en kraftfull och sektorsinriktad skjuts åt de branscher som kan skapa jobb och få fart på tillväxten.

Investeringsplanen bygger på en ny europeisk fond för strategiska investeringar som backas upp av en bred, tredelad strategi för att få fram kapital, få ut pengarna i den reala ekonomin och förbättra investeringsklimatet.

Klicka på kartan och se vad investeringsplanen innebär för ditt land.

EU hjälper till att finansiera investeringar i EU med hjälp av riktade strategier och öronmärkta pengar. Man kan se EU-budgeten som en tillväxtfond på en biljon euro som kan hjälpa EU-länderna att göra viktiga investeringar trots att regeringarna egentligen måste spara. EU:s utvecklingsfonder är mycket viktiga för vissa länder.

Sedan krisen har EU gjort mycket för att öka genomslaget för sina investeringsfonder och göra pengarna mer lättillgängliga, särskilt för de länder som drabbats hårdast av krisen. EU-länderna har också ökat Europeiska investeringsbankens (EIB) utlåningskapacitet med 60 miljarder euro om året.

EIB och kommissionen samarbetar också om ett initiativ för att uppmuntra investerare att finansiera stora långsiktiga infrastrukturprojekt med så kallade projektobligationer.

Samordning med EIB-gruppen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek