Navigačný riadok

Financovanie investícií

Financovanie investícií

Európska komisia začala s realizáciou Investičného plánu pre Európu, ktorého cieľom je v priebehu nasledujúcich troch rokov (2015 – 2017) sprístupniť 315 mld. EUR na investície a zabezpečiť výraznú a cielenú podporu tých oblastí hospodárstva, ktoré vytvárajú pracovné miesta a zvyšujú rast.

Hlavným prvkom investičného plánu je nový Európsky fond pre strategické investície, ktorý je podporený rozsiahlou trojstupňovou stratégiou zameranou na mobilizáciu financovania investícií, zlepšenie investičného prostredia a zabezpečenie toho, aby sa prostriedky dostali do reálnej ekonomiky.

Ak kliknete na túto mapu, dozviete sa, aké dôsledky má investičný plán pre vašu krajinu.

Európska únia pomáha financovať investície v celej Európe pomocou cielených politík a osobitných finančných zdrojov. Rozpočet EÚ vlastne predstavuje rastový fond vo výške 1 bilióna EUR, ktorý môže pomôcť európskym krajinám zachovať kľúčové investície aj vtedy, keď sa vlády zameriavajú na úspory. Rozvojové fondy EÚ majú veľký vplyv na hospodárstvo niektorých krajín.

Od začiatku krízy EÚ prijala viacero opatrení na zvýšenie dosahu a dostupnosti svojich investičných fondov, najmä v krajinách, ktoré boli krízou zasiahnuté najviac. Vlády EÚ takisto zvýšili úverovú kapacitu Európskej investičnej banky o 60 mld. EUR ročne.

Európska investičná banka a Európska komisia pracujú na iniciatíve, ktorá má podporiť investorov, aby financovali rozsiahle dlhodobé infraštruktúrne projekty, zvané projektové dlhopisy.

Koordinácia so skupinou EIB a EBOR

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo