Mogħdija tan-navigazzjoni

Finanzjament tal-investiment

Finanzjament tal-investiment

Il-Kummissjoni Ewropea nediet Pjan ta' Investiment għall-Ewropa biex jiġu liberati aktar minn EUR 315-il biljun ta' investiment matul it-tliet snin li ġejjin (2015-2017) u tingħata spinta qawwija u mmirata lil oqsma tal-ekonomija li joħolqu l-impjiegi u jżidu t-tkabbir ekonomiku.

Il-Pjan ta’ Investiment jiffoka fuq fond Ewropew ġdid għal Investimenti Strateġiċi li huwa appoġġat minn strateġija wiegħsa bi tliet linji ta' azzjoni - il-mobilizzazzjoni tal-finanzjament għall-investiment, it-twassil tal-finanzi fl-ekonomija reali, u t-titjib tal-ambjent ta' investiment.

Ikklikkja l-mappa hawn taħt biex titgħallem xi jfisser il-pjan ta’ investiment għal pajjiżek.

L-Unjoni Ewropea tgħin tiffinanzja investimenti madwar l-Ewropa permezz ta' politiki mmirati u riżorsi finanzjarji ddedikati. Il-baġit tal-UE huwa essenzjalment fond ta' tkabbir ekonomiku ta' EUR 1 triljun li jista' jgħin lill-pajjiżi Ewropej iżommu l-investimenti prinċipali bbilanċjati anke waqt li l-gvernijiet tagħhom jaraw fejn jistgħu jiffrankaw. Il-fondi tal-UE għall-iżvilupp għandhom impatt kbir fl-ekonomiji ta’ xi pajjiżi.

Minħabba l-kriżi, l-UE ħadet għadd ta’ passi biex iżżid l-impatt u d-disponibbiltà tal-fondi ta’ investiment tagħha, partikolarment fil-pajjiżi li ntlaqtu l-agħar mill-kriżi. Il-gvernijiet tal-UE żiedu wkoll il-kapaċità ta' self tal-Bank Ewropew tal-Investiment b'EUR 60 biljun fis-sena.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Kummissjoni Ewropea qed jaħdmu wkoll fuq inizjattiva li tinkuraġġixxi lill-investituri biex jiffinanzjaw proġetti kbar ta' infrastruttura fit-terminu twil, imsejħa bonds tal-proġetti.

Koordinazzjoni mal-Grupp tal-BEI u l-EBRD

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test