Navigācijas ceļš

Ieguldījumi

Financing investment

Eiropas Komisija ir sākusi īstenot jaunu iniciatīvu investīciju jomā, kas, kā iecerēts, nodrošinās 300 miljardus eiro lielas investīcijas, būtiski un mērķtiecīgi stimulējot tās ekonomikas jomas, kas rada darbvietas un izaugsmi.

Eiropas Savienība, izmantojot mērķtiecīgu politiku un attiecīgus finanšu resursus, palīdz finansēt investīcijas visā Eiropā. ES budžets būtībā ir 1 triljonu eiro liels izaugsmes veicināšanas fonds, kas Eiropas valstīm var palīdzēt saglabāt galvenās investīcijas arī laikā, kad to valdības meklē iespējas ietaupīt. ES attīstības fondiem ir liela ietekme dažu valstu ekonomikā.

Kopš krīzes sākuma ES ir veikusi virkni pasākumu, lai palielinātu investīciju fondu ietekmi un pieejamību, jo īpaši valstīs, kuras krīze skārusi vissmagāk. ES valdības ir palielinājušas arī Eiropas Investīciju bankas aizdošanas spēju par 60 miljardiem eiro gadā.

Eiropas Investīciju banka un Eiropas Komisija strādā arī pie iniciatīvas, kuras mērķis ir mudināt investorus finansēt lielus ilgtermiņa infrastruktūras projektus, izmantojot tā sauktās projektu obligācijas.

Sadarbības koordinācija ar EIB grupu un ERAB

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu