Navigointipolku

Investointien rahoittaminen

Financing investment

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden investointialoitteen, jolla tuetaan tehokkaasti ja kohdennetusti tiettyjä talouden aloja. Tavoitteena ovat 300 miljardin euron investoinnit aloille, joilla luodaan työpaikkoja ja kasvua.  

Euroopan unioni auttaa investointien rahoittamisessa kaikkialla Euroopassa kohdennetuilla politiikoilla ja nimenomaan investointeihin kohdistettavilla määrärahoilla. EU:n talousarvio on periaatteessa 1 biljoonan euron kasvurahasto, joka voi auttaa Euroopan maita tukemaan keskeisiä investointeja, vaikka hallitukset etsivätkin säästökohteita. EU:n kehitysrahastoilla on suuri vaikutus joidenkin maiden talouteen.

Kriisin puhjettua EU on toteuttanut useita toimia lisätäkseen investointirahastojen vaikutusta ja käyttömahdollisuuksia, erityisesti kriisistä pahiten kärsineissä maissa. EU:n hallitukset ovat myös kasvattaneet Euroopan investointipankin lainanantokykyä 60 miljardilla eurolla vuodessa.

Lisäksi Euroopan investointipankki ja Euroopan komissio työstävät parhaillaan aloitetta, jolla kannustetaan sijoittajia rahoittamaan suuria pitkän aikavälin infrastruktuurihankkeita; välinettä kutsutaan hankejoukkolainoiksi.

Koordinointi EIP-ryhmän ja EBRD:n välillä

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä