Navigointipolku

Investointien rahoittaminen

Investointien rahoittaminen

Euroopan komissio on käynnistänyt Euroopan investointiohjelman, jonka tavoitteena ovat yli 315 miljardin euron investoinnit seuraavien kolmen vuoden aikana (2015–2017). Ohjelmalla pyritään tehokkaasti ja kohdennetusti tukemaan kasvua ja työllisyyttä edistäviä talouden aloja.

Investointiohjelma perustuu uuteen Euroopan strategisten investointien rahastoon. Rahasto tukeutuu kolmiosaiseen strategiaan, jonka tavoitteena on rahoituksen hankkiminen investointeja varten, rahoituksen ohjaaminen reaalitalouteen ja EU:n investointiympäristön parantaminen.

Valitse kartasta EU-maa, josta haluat lisätietoa.

Euroopan unioni käyttää kohdennettuja toimintapolitiikkoja ja määrärahoja investointien rahoittamiseen kaikkialla EU:ssa. EU:n talousarvio on periaatteessa 1 biljoonan euron kasvurahasto, joka voi auttaa EU-maita tukemaan keskeisiä investointeja, vaikka hallitukset etsivätkin säästökohteita. EU:n kehitysrahastoilla on suuri vaikutus joidenkin maiden talouteen.

Kriisin puhjettua EU on toteuttanut useita toimia lisätäkseen investointirahastojen vaikutusta ja käyttömahdollisuuksia, erityisesti kriisistä pahiten kärsineissä maissa. EU-maat ovat myös lisänneet Euroopan investointipankin lainanantokapasiteettia 60 miljardilla eurolla vuodessa.

Euroopan investointipankki ja Euroopan komissio valmistelevat myös hankejoukkolainoja (project bonds) koskevaa aloitetta, jolla kannustetaan sijoittajia rahoittamaan suuria pitkän aikavälin infrastruktuurihankkeita.

Rahoitustoimien koordinointi EIP-ryhmän ja EBRD:n välillä

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä