Sökväg

Jobb

Employment

Den höga arbetslösheten är en av de största utmaningarna för det europeiska samhället. Att skapa en livskraftig och hållbar ekonomi som skapar och stöder arbetstillfällen är centralt inom all EU-politik. Europeiska kommissionen erbjuder oberoende analyser, rådgivning och ekonomiskt stöd för att hjälpa regeringarna att ta itu med de ibland djupt rotade och komplexa orsakerna till den höga arbetslösheten.

Läs mer om analys av arbetsmarknaderna.

Europeiska sysselsättningsstrategin

Den europeiska sysselsättningsstrategin ska skapa fler och bättre jobb i EU, i enlighet med Europa 2020-strategin.

I den årliga tillväxtöversikten fastställs de kommande årens EU-prioriteringar för tillväxt och nya jobb. Den är också startskottet för den europeiska planeringsterminen som ska bidra till att EU-länderna bättre samordnar sin ekonomi- och finanspolitik.

I april 2012 lade EU-kommissionen fram ett sysselsättningspaket för att skapa nya jobb och minska arbetslösheten.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek