Navigačný riadok

Zamestnanosť

Employment

Vysoká nezamestnanosť patrí medzi najväčšie výzvy, ktorej čelí európska spoločnosť. Vytváranie dynamického a udržateľného hospodárstva, ktoré vytvára a podporuje pracovné miesta je ťažiskovou témou, ktorá stojí za všetkými politikami EÚ. Európska komisia poskytuje vládam nezávislú analýzu, poradenstvo a finančnú podporu pri riešení príčin vysokej nezamestnanosti, ktoré sú niekedy hlboko zakorenené a zložité.

Ďalšie informácie o analýze pracovného trhu.

Európska stratégia zamestnanosti

Európska stratégia zamestnanosti sa zameriava na tvorbu nových a lepších pracovných miest v celej EÚ. Inšpiruje sa stratégiou Európa 2020.

Stratégia je založená na ročnom prieskume rastu (RPR), ktorý stanovuje priority EÚ na nadchádzajúci rok s cieľom povzbudiť rast a tvorbu pracovných miest. RPR začína aj európsky semester, ktorý podporuje užšiu koordináciu národných vlád v oblasti svojej hospodárskej a fiškálnej politiky.

V apríli 2012 Európska komisia v reakcii na vysokú mieru nezamestnanosti v Európe predstavila súbor opatrení na podporu tvorby pracovných miest, tzv. „balík pre zamestnanosť“.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo