Navigācijas ceļš

Nodarbinātība

Employment

Augstais bezdarba līmenis ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropas sabiedrība. Visu ES politikas jomu uzmanības centrā ir tādas aktīvas un ilgtspējīgas ekonomikas radīšana, kas palīdz veidot jaunas un atbalstīt esošās darbavietas. Eiropas Komisija sniedz neatkarīgu analīzi, konsultācijas un finansiālu atbalstu valdībām, lai tās varētu novērst dažkārt tik dziļi iesakņojušos un sarežģītos augstā bezdarba līmeņa cēloņus.

Eiropas Nodarbinātības stratēģija

Eiropas nodarbinātības stratēģija ir izstrādāta, lai Eiropas Savienībā radītu vairāk labāku darba vietu. Tās pamatā ir izaugsmes stratēģija “Eiropa 2020”.

Tās pamatā ir gada izaugsmes pētījums, kurā noteiktas nākamā gada ES prioritātes, kā veicināt izaugsmi un radīt darbvietas, un kurš ievada ikgadējo Eiropas pusgadu, kad valstu valdības tiek mudinātas ciešāk koordinēt savu ekonomisko un fiskālo politiku.

Tā kā Eiropā ir liels bezdarbs, Eiropas Komisija 2012. gada aprīlī nāca klajā ar vairākiem pasākumiem darba vietu vairošanai jeb tā saukto nodarbinātības paketi.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu