Navigointipolku

Työllisyys

Employment

Korkea työttömyysaste on yksi eurooppalaisen yhteiskunnan suurimmista haasteista. Elinvoimaisen ja kestävän talouden, jossa luodaan ja ylläpidetään työpaikkoja, luominen on keskeinen teema kaikkien EU:n politiikkojen taustalla. Euroopan komissio tarjoaa hallituksille riippumattomia analyyseja, neuvontaa ja taloudellista tukea korkean työttömyysasteen joskus syvälle juurtuneisiin ja monimutkaisiin syihin puuttumiseksi.

Lue lisää työmarkkina-analyysista.

Eurooppalainen työllisyysstrategia

Euroopan työllisyysstrategian tavoitteena on Eurooppa 2020 -kasvustrategian mukaisesti uusien ja parempien työpaikkojen luominen EU:hun.

Menetelmän keskeinen osa on komission vuotuinen kasvuselvitys, jossa määritetään EU:n tärkeimmät painopisteet tulevalle vuodelle kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Samalla kasvuselvitys käynnistää vuotuisen EU-ohjausjakson, jolla koordinoidaan jäsenmaiden talous- ja finanssipolitiikkaa.

Euroopan korkean työttömyyden vähentämiseksi EU-komissio käynnisti huhtikuussa 2012 joukon nk. työllisyyspakettiin kuuluvia toimenpiteitä.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä