Sökväg

Välfärden och de äldre

Ageing and welfare

Att se till att medlemsstaterna hanterar sina offentliga finanser på ett försiktigt och hållbart sätt är ett viktigt mål. Den åldrande befolkningen är en stor utmaning för de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

År 2020 kommer den andel av befolkningen i Europa som är över 60 år att för första gången vara större än andelen medborgare som är under 25 år. Den förväntade livslängden har ökat med i genomsnitt åtta år sedan 1960. Faktum är att barn som föds i dag i EU kan förväntas bli i genomsnitt 82 år om de är flickor och 77 år om de är pojkar. Förutom att livslängden kommer att öka beräknas födelsetalet uppgå till omkring 1,7 barn per kvinna år 2060. Dessutom beräknas nettomigrationen till EU, som hittills har bidragit till att uppväga dessa förändringar, att minska.

Sammanfattningsvis innebär detta att antalet personer i arbetsför ålder för varje person över 65 år kommer att minska från 4 till 2 inom EU.

Dessa demografiska förändringar kommer att påverka de offentliga finanserna när det gäller pensioner, utgifter för vård och långvarig omsorg och andra åldersrelaterade kostnader.

Effekterna av en åldrande befolkning kommer emellertid inte att märkas på en gång, vilket framför allt beror på att EU:s arbetskraft fortsätter att öka. Den ökade sysselsättningen blir emellertid bara en tillfällig lösning och i slutändan kommer de demografiska förändringarna att bli en tung börda för EU-medlemsstaternas ekonomier.

För att kunna säkerställa långvarig hållbarhet för de offentliga finanserna trots den åldrande befolkningen måste en hållbar balans mellan offentliga intäkter och planerade offentliga utgifter uppnås.

Den åldrande befolkningen och välfärdspolitiken

Social trygghet och social delaktighet

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek