Navigačný riadok

Starnutie a blahobyt

Ageing and welfare

Významným cieľom je zabezpečenie obozretného a udržateľného riadenia verejných financií v členských štátoch. Dôležitou výzvou pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií je starnutie obyvateľstva.

V roku 2020 bude v Európe po prvýkrát viac ľudí nad 60 rokov než ľudí pod 25 rokov. Stredná dĺžka života sa predĺžila v priemere o osem rokov od roku 1960. Deti, ktoré sa dnes narodia v EÚ sa môžu v priemere dožiť 82 rokov, ak sú dievčatá a 77 rokov, ak sú chlapci. Predĺženie strednej dĺžky života sprevádza klesajúca miera plodnosti, ktorá podľa výhľadov do roku 2060 dosiahne 1,7 dieťaťa na ženu. Navyše sa predpokladá, že čistá migrácia do EÚ, ktorá doteraz pomáhala kompenzovať tento vývoj, bude tiež klesať.

V skratke to znamená, že EÚ už nebude mať 4 osoby v produktívnom veku na každú osobu nad 65 rokov, ale tento pomer bude len 2 ku 1.

Tieto demografické posuny budú mať dopad na verejné financie v oblasti dôchodkov, výdavkov na zdravie a dlhodobú starostlivosť a iné náklady spojené so starnutím.

Vplyvy starnutia obyvateľstva sa neprejavia okamžite, najmä pokiaľ bude pracovná sila EÚ aj naďalej rásť. Zvýšenie zamestnanosti však môže poskytnúť len dočasný vankúš a demografická zmena napokon výrazne zaťaží hospodárstva členských štátov EÚ.

Na zaistenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií napriek starnutiu obyvateľstva je nutné dosiahnuť zdravú rovnováhu medzi verejnými príjmami a predpokladanými verejnými výdavkami.

Politika starnutia obyvateľstva a sociálneho štátu

Sociálna ochrana a sociálne začlenenie

 

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo