Navigációs útvonal

Fogalomtár

Glossary

Bretton Woods: A világ fő ipari hatalmai 1944-ben kötötték meg ezt az egyezményt, amely egy nemzetközi monetáris rendszer alapjait fektette le. Megkövetelte az aláíróktól, hogy valutájukat az arany árához kössék, és így segítsék elő a nemzetközi monetáris stabilitást.

Ecofin: Az Európai Unió Tanácsának egyik ún. Szektorális tanácsa, amelyben a tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei értekeznek.

Egységes piac: Vámunió, amelyen belül a tőke, az árucikkek, a munkaerő és szolgáltatások szabad mozgásával kapcsolatban egységes politikát folytatnak. Az egységes piac hasonlít a közös piachoz, de nagyobb hangsúly kerül a kereskedelmi korlátok, például műszaki szabványok, adók megszüntetésére – ez a piac „harmonizáltabb”, egységesebb. Az EU először közös piac volt, és a Maastrichti Szerződés aláírásával vált egységes piaccá.

EK-Szerződés: Lásd: Római Szerződés.

Eurócsoport: Az euróövezethez tartozó tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei.

Európai árfolyam-mechanizmus (ERM): Az Európai Monetáris Rendszer azon eleme, amelyben az EMR tagjai megállapodtak, hogy valutáik egymáshoz viszonyított árfolyamait szűk határok között tartják az ECU-höz viszonyítva. Az ERM-et 1999-ben az euró bevezetésével az ERM II váltotta föl, amelyben az EU-tagállamok valutái egy ±15%-os sávon belül ingadozhatnak az euróhoz képest.

Európai Bizottság: Az Európai Bizottság az Európai Unió egyik legfontosabb intézménye. Az EU egészének érdekeit képviseli és támogatja. Új európai jogszabályokra vonatkozó javaslatokat szövegez. Az uniós politikák végrehajtásával és az uniós források elköltésével kapcsolatos mindennapi feladatokat irányítja.

Európai Központi Bank (EKB): Az euróövezet központi bankja. Az EKB függetlenül irányítja az euróövezet monetáris politikáját.

Európai Monetáris Rendszer (EMR): Az árfolyamstabilitás biztosítása érdekében, az Európai Közösség által 1979-ben felállított rendszer, amely a „valutakígyó” intézményét váltotta fel.

Európai Parlament: Az EU tagországaiból származó, az uniós polgárok által közvetlenül megválasztott képviselőkből álló Parlament a Tanáccsal közösen felelős az uniós jogszabályok elfogadásáért, még ha tevékenységi területenként eltérő hatáskörrel rendelkezik is. A gazdasági és monetáris unióban – Gazdasági és Monetáris Bizottsága révén – a jogszabályok, valamint a szélesebb körű szakpolitikai viták alakítását segíti.

Európai szemeszter: Az európai szemeszter a költségvetési és gazdaságpolitikák uniós koordinálására szolgáló ciklus.

Európai Tanács: Az Európai Unió állam- és kormányfőinek, illetve az Európai Bizottság elnökének találkozói.

Eurórendszer: A KBER azon része, amely az euróövezet központi bankjait és az EKB-t foglalja magába.

Költségvetési politika: Az állami bevételek (pl. adók) és kiadások (pl. egészségügyi kiadások) kezelése.

Központi bank: Nemzeti bank, amely az adott ország pénztartalékait kezeli, és ellenőrzi a fizikai pénzellátást.

Központi Bankok Európai Rendszere (KBER): Az EU központi bankjaiból és az EKB-ból álló testület.

Maastrichti Szerződés (Európai Unióról szóló szerződés): Az 1992-ben a hollandiai Maastricht városában az Európai Közösség tagállamai által aláírt Maastrichti Szerződés kibővítette az Európai Közösség hatáskörét, és bevezette az Európai Unió elnevezést, valamint lefektette a GMU és az euró tervét.

Uniós gazdasági kormányzás: A Stabilitási és Növekedési Paktum megszilárdítására és a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás létrehozására irányuló uniós szabályok együttese.

Valutakígyó: A valutaárfolyamok amerikai dollárhoz viszonyított ingadozásának kezelését szolgáló rendszer, amelyet 1972-ben vezetett be az Európai Közösség. Az eredeti angol kifejezésben (Snake in the tunnel = kígyó az alagútban) a „kígyó” a valutákra, az „alagút” a dollárra utal.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése