Navigointipolku

Sanasto

Glossary

Bretton Woods: Bretton Woods oli kansainvälinen talouden hallintamenetelmä, josta maailman suurimmat teollisuusmahdit sopivat vuonna 1944. Siihen osallistuvien oli sidottava valuuttansa dollariin, joka puolestaan oli sidottu kultaan kansainvälisen rahapolitiikan vakauden tukemiseksi.

Ecofin: Euroopan unionin neuvosto kokoonpanossa, johon kuuluvat EU-maiden talous- ja valtiovarainministerit.

Eurojärjestelmä: Osa EKPJ:tä, se muodostuu euroalueen keskuspankeista ja EKP:stä.

Euroopan yhteisön perustamissopimus: Katso Rooman sopimus.

Euroopan keskuspankki (EKP): Euroalueen keskuspankki. EKP hallinnoi itsenäisesti euroalueen rahapolitiikkaa.

Euroopan komissio: Euroopan komissio on yksi Euroopan unionin keskeisistä toimielimistä. Se edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Komissio laatii ehdotuksia uutta EUlainsäädäntöä varten ja hoitaa EU:n politiikan käytännön toteuttamiseen ja varojen käyttöön liittyviä tehtäviä.

Eurooppa-neuvosto: EU-maiden valtioiden ja hallitusten päämiesten ja Euroopan komission puheenjohtajan tapaamiset.

Euroopan valuuttajärjestelmä (EMS): Euroopan yhteisön vuonna 1979 perustama valuuttojen vaihtelun hallintaan tarkoitettu järjestelmä, joka korvasi ”valuuttakäärmeen”.

Euroopan parlamentti: Parlamentissa on jäseniä kaikista EU-maista, ja se on EU:n kansalaisten suoraan valitsema. Parlamentti on yhdessä neuvoston kanssa vastuussa EU:n lakien antamisesta, vaikkakin sen toimivalta vaihtelee aloittain. EMUssa parlamentti on mukana lainsäädäntötyössä ja laajemmassa poliittisessa keskustelussa talous- ja rahaasioiden valiokunnan välityksellä.

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ): Se muodostuu EU:n keskuspankeista ja EKP:stä.

Eurooppalainen ohjausjakso: Eurooppalainen ohjausjakso on EU:ssa toteutettava talous- ja finanssipolitiikan koordinointisykli.

Euroryhmä: Euromaiden talous- ja valtiovarainministerit.

Finanssipolitiikka: Tämä koskee hallituksen tulojen (esimerkiksi verotuksen) ja menojen (esimerkiksi terveydenhoitomenojen) hallintaa.

Keskuspankki: Kansallinen pankki, joka hallinnoi maan rahavaroja ja ohjaa rahan fyysistä jakelua.

Maastrichtin sopimus (sopimus Euroopan unionista): Vuonna 1992 hollantilaisessa Maastrichtin kaupungissa Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä solmittu sopimus laajensi Euroopan yhteisön toimivaltaa ja laajuutta sekä muutti EY:n Euroopan unioniksi. Seurauksena syntyivät EMU ja euro.

Rooman sopimus (Euroopan talousyhteisön eli ETY:n perustamissopimus): Allekirjoitettiin vuonna 1957 Roomassa Euroopan talousyhteisön, Euroopan yhteisön edeltäjän, perustamiseksi. Maastrichtin sopimuksen myötä siitä tuli ”Euroopan yhteisön perustamissopimus” (EY:n perustamissopimus).

Sisämarkkinat: Tulliliitto, jossa noudatetaan pääoman, tavaroiden, työvoiman ja palvelujen vapaata liikkumista koskevia yhteisiä politiikkoja. Sisämarkkinat muistuttavat yhteismarkkinoita, mutta painotus on kaupan esteiden poistamisessa, kuten teknisissä standardeissa ja veroissa – ne ovat yhtenäisemmät. EU muodosti ensin yhteismarkkinat, ja Maastrichtin sopimuksella vuonna 1992 niistä tuli sisämarkkinat.

Talouden ohjausjärjestelmää koskevat EU:n säännöt: EU:n säännöt, joilla lujitetaan vakaus- ja kasvusopimusta ja otetaan käyttöön makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely. 

Valuuttakäärme tunnelissa: Mekanismi, jolla hallittiin valuutan heilahteluja Yhdysvaltain dollarin suhteen; Euroopan yhteisö otti sen käyttöön vuonna 1972. Käärme tarkoittaa valuuttoja, kun taas tunneli viittaa Yhdysvaltain dollariin.

Valuuttakurssimekanismi (ERM): Euroopan valuuttajärjestelmän ominaisuus, jonka myötä EMS:n jäsenet sitoutuivat pitämään valuuttojensa suhteelliset hinnat tiukoissa rajoissa ECUun nähden. ERM korvattiin euron käyttöönoton yhteydessä vuonna 1999 ERM II:lla, jonka myötä EU-maiden valuutat on sidottu euroon ± 15 %:n vaihteluvälillä.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä