Sökväg

Vad vi övervakar

Vad vi övervakar

EU övervakar den ekonomiska utvecklingen, olika indikatorer, tillväxt- och jobbstrategier, reformer och de offentliga finanserna. Vi kontrollerar också om länderna följer EU:s ekonomiska regler, som är utformade för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, sunda offentliga finanser och finansiell stabilitet. 

 För att skapa de rätta förutsättningarna för hållbar ekonomisk tillväxt får EU-länderna enligt stabilitets- och tillväxtpakten inte ha budgetunderskott som överskrider 3 procent av BNP och statsskulden får vara högst 60 procent av BNP.

Om ett land överskrider någon av de här gränsvärdena uppmanar EU-kommissionen landets regering att lägga fram en plan om hur man tänker sanera ekonomin. Länder som inte gör det man lovat för att lösa sina problem och därmed äventyrar andra länders finansiella stabilitet, kan i slutändan få böter av de andra länderna.

Euroländerna granskar också noggrant varandras utkast till budgetplaner, på grundval av kommissionens utvärderingar.

 Stabilitets- och tillväxtpakten

För att förhindra att ett lands ekonomi utvecklas i en riktning som skulle kunna påverka andra länder negativt håller EU-kommissionen koll på en rad ekonomiska indikatorer, t.ex. exportmarknadsandelar, arbetskostnader, den privata skuldsättningen och bostadspriser. Oroande tendenser, t.ex. fastighetsbubblor eller sjunkande produktivitet, granskas i detalj inom EU:s förfarande vid makroekonomiska obalanser. Länder som inte på allvar försöker kommer till rätta med sina problem kan dömas till böter av de andra länderna.

Förfarandet vid makroekonomiska obalanser

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek