Navigačný riadok

Čo monitorujeme

Čo monitorujeme

Európska únia sleduje široké spektrum trendov hospodárskeho vývoja, ukazovateľov a politík, ktoré sa týkajú rastu, zamestnanosti, reforiem a verejných financií. Zároveň monitoruje, či vlády členských štátov dodržiavajú hospodárske pravidlá Únie, ktorých cieľom je podporovať udržateľný hospodársky rast, zodpovedné verejné financie a finančnú stabilitu. 

 Pakt stability a rastu, ktorého cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre udržateľný hospodársky rast, slúži na to, aby vlády udržali svoj rozpočtový deficit pod úrovňou 3 % HDP a zabezpečili, že verejný dlh krajiny neprekročí 60 % HDP.

Ak dôjde k prekročeniu jedného z týchto ukazovateľov, Európska komisia požiada príslušnú krajinu, aby vypracovala podrobný plán nápravy. Zvyšné krajiny EÚ sa môžu dohodnúť, že krajinám, ktoré nesplnia svoje záväzky na riešenie týchto problémov, a tým ohrozia finančnú stabilitu celku, ako krajné riešenie udelia pokutu.

Krajiny, ktoré používajú ako spoločnú menu euro, si takisto navzájom kontrolujú návrhy rozpočtov. Využívajú pritom posúdenia vypracované Komisiou.

 Pakt stability a rastu

Aby sa zabránilo vzniku nezdravých hospodárskych trendov, ktoré by mohli mať dosah aj na iné krajiny, Európska komisia sleduje celý rad hospodárskych ukazovateľov, ako sú napr. podiely na vývoznom trhu, náklady práce či zadlženie súkromného sektora. Znepokojivé trendy ako realitné bubliny alebo klesajúca produktivita sa dôkladne skúmajú v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Aj tu platí, že zvyšné krajiny EÚ sa v krajom prípade môžu dohodnúť na udelení pokuty krajinám, ktoré tieto problémy dostatočne neriešia.

Postup pri makroekonomickej nerovnováhe

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo