Mogħdija tan-navigazzjoni

X'nimmonitorjaw

X'nimmonitorjaw

L-Unjoni Ewropea ssegwi firxa wiesgħa ta’ żviluppi ekonomiċi, indikaturi u politiki relatati mat-tkabbir, l-impjiegi, ir-riformi, u l-finanzi pubbliċi. Il-Kummissjoni timmonitorja wkoll li l-gvernijiet nazzjonali jirrispettaw ir-regoli ekonomiċi tal-UE, li huma mfasslin biex jippromwovu tkabbir ekonomiku sostenibbli, finanzi pubbliċi responsabbli u stabbiltà finanzjarja. 

 Biex jinħolqu l-kundizzjonijiet ġusti għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli, il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir isejjaħ lill-gvernijiet biex jillimitaw id-defiċits baġitarji tagħhom għal anqas minn 3% tal-PDG u biex jiżguraw li l-piżijiet tad-dejn nazzjonali ma jaqbżux is-60% tal-PDG.

Jekk xi wieħed minn dawn il-limiti jinqabżu, il-Kummissjoni Ewropea titlob lill-gvernijiet biex jipproduċu pjan iddettaljat dwar kif għandhom l-intenzjoni li jerġgħu lura fit-triq it-tajba. Gvernijiet li ma jissodisfawx l-impenji tagħhom biex jindirizzaw dawn il-problemi u għalhekk ipoġġu l-istabbiltà finanzjarja ta’ pajjiżi oħrajn f’riskju, fl-aħħarnett jistgħu jingħataw multa mill-pari tagħhom.

Pajjiżi li jużaw il-munita euro jispezzjonaw ukoll l-abbozzi tal-baġits ta’ xulxin mill-qrib, abbażi ta’ valutazzjoni mill-Kummissjoni.

 Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir

Biex jiġi evitat l-iżvilupp ta’ tendenzi ekonomiċi mhux tajba li jista’ jkollhom effett fuq pajjiżi oħra, il-Kummissjoni Ewropea ssegwi firxa ta’ indikaturi ekonomiċi, bħall-ishma tas-suq tal-esportazzjoni, l-ispejjeż tax-xogħol, id-dejn tas-settur privat u l-prezzijiet tad-djar, fost oħrajn. Tendenzi ta' preokkupazzjoni, bħat-tfaqqigħ ta' bżieżaq fil-proprjetà immobbli, jew it-tnaqqis fir-rati tal-produttività, jiġu rieżaminati b'mod approfondit skont il-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku. Għal darb’ oħra, gvernijiet li ma jagħmlux ħiliethom kollha biex jindirizzaw problemi ta' din ix-xorta fl-aħħarnett jistgħu jiġu mmultati mill-pari tagħhom.

Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test