Navigācijas ceļš

Ko mēs pārraugām?

What we monitor

Stabilitātes un izaugsmes pakts

Komisija uzrauga izmaiņas valdības deficit un parāda apmērā, kam saskaņā ar līgumiem ir jābūt mazākam par attiecīgi 3 % un 60 % no IKP. Ja kāds no šiem ierobežojumiem tiek pārkāpts, Padome pēc Komisijas ieteikuma var uzsākt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru pret attiecīgo ES dalībvalsti. Ja laikus netiek veikti korektīvi pasākumi, eiro zonas valstīm var piemērot finansiālas sankcijas.

ES fiskālos noteikumus nepiemēro akli. Uzmanību koncentrējot uz reformām un strukturālo deficītu, kad neņem vērā vienreizējus faktorus un cikliskas ekonomikas izmaiņas, ES noteikumi ir labvēlīgi valdībām, kuras īsteno reformas, un nepieļauj, ka tiek sodītas valstis, kuras skāruši neparedzētas ekonomiskas norises.

Stabilitātes un izaugsmes pakts

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra Komisija izvērtē ES dalībvalstis, balstoties uz makroekonomisko rādītāju apkopojumu un citu detalizētu informāciju. Tādējādi Komisija un Padome ieteikumus attiecīgajai ES dalībvalstij var sniegt laikus, pirms konstatētā neatbilstība ir pieņēmusies spēkā un kļuvusi bīstama. Nopietnākos gadījumos ir nepieciešami korektīvi pasākumi, kuru pamatā ir stingri noteikumi, proti, jaunā pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra. Tāpat ir paredzēti pasākumi, kā piespiest dalībvalstis noteikumus ievērot, proti, eiro zonas valstīm, kas ieteikumus neievēro, var piemērot finansiālas sankcijas.

Šajā procedūrā apkopo datus par 11 ekonomikas indikatoru izmaiņām, piemēram, par eksporta tirgus daļām, darbaspēka izmaksām, privātā sektora parādiem un mājokļu cenām. Šajā agrīnas brīdināšanas sistēmā Eiropas Komisija meklē pazīmes, kas liecina par potenciālu makroekonomikas nelīdzsvarotību, kuru nepieciešams izpētīt sīkāk.

Šāda nelīdzsvarotība var izpausties, piemēram, kā algu pieaugums, kas ir lielāks par ražīguma pieaugumu, vai strauji augošas mājokļu cenas. Visbeidzot, eirozonas valstij, kas neveic koriģējošus pasākumus, var noteikt finansiālas sankcijas, kas līdzīgas tām, kuras paredzētas pastiprinātajā Stabilitātes un izaugsmes paktā.

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu