Navigációs útvonal

Milyen folyamatokat követünk nyomon?

Milyen folyamatokat követünk nyomon?

Az Európai Unió széles körűen nyomon követi a gazdaság, a gazdasági mutatók és a gazdaságpolitikák alakulását, különös tekintettel a növekedésre, a foglalkoztatásra, a reformokra és az államháztartásra. Ezen túlmenően azt is figyelemmel kíséri, hogy a tagállami kormányok betartják-e az uniós gazdasági szabályokat, melyek a fenntartható gazdasági fejlődést, a felelős államháztartási gazdálkodást és a pénzügyi stabilitást hivatottak előmozdítani. 

 A fenntartható gazdasági fejlődéshez szükséges feltételek megteremtése érdekében az EU a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében azt szorgalmazza, hogy a tagállami kormányok a költségvetési hiányt a GDP 3%-a alatt tartsák, egyúttal pedig biztosítsák, hogy az államadósság ne haladja meg a GDP 60%-át.

Ha valamelyik tagállam túllépi az egyik vagy mindkét fenti határértéket, a Bizottság felkéri az érintett kormányzatot, készítsen részletes tervet arról, hogyan szándékozik a hiányt, illetve az adósságot a szükséges mértékben csökkenteni. Azokat a kormányokat, amelyek nem tesznek eleget az említett problémák kezelésével kapcsolatban vállalt kötelezettségeiknek, és ezáltal más országok pénzügyi stabilitását is veszélybe sodorják, a többi tagállam végső esetben szankcionálhatja.

Az euróövezetbe tartozó, azaz az eurót nemzeti fizetőeszközként használó országok egymás költségvetés-tervezeteit is áttekintik a Bizottság által elkészített értékelés alapján.

 Stabilitási és Növekedési Paktum

A káros és potenciálisan más országokra is veszélyes gazdasági tendenciák kialakulását megelőzendő az Európai Bizottság egy sor gazdasági mutató alakulását nyomon követi. Példaként említhetjük az exportpiaci részesedést, a munkaerőköltségeket, a magánszektor adósságállományát és az ingatlanárakat. A kedvezőtlen, aggodalomra okot adó tendenciákat – így pl. az ingatlanbuborékok kialakulását, illetve a termelékenység csökkenését – az EU részletes vizsgálatnak veti alá a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében. Az uniós szabályok ezeknek a problémáknak a kapcsán is lehetővé teszik, hogy a tagállamok szankcionálják azokat az uniós országokat, amelyek nem tesznek eleget a helyzet orvoslásáért.

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése