Navigointipolku

Mitä valvomme

Mitä valvomme

EU seuraa monia talouden kehityssuuntauksia, indikaattoreita ja politiikkoja, jotka liittyvät kasvuun, työllisyyteen, rakenneuudistuksiin ja julkiseen talouteen. Se myös valvoo, että jäsenvaltiot noudattavat EU:n taloussääntöjä, joilla pyritään edistämään kestävää kasvua, vastuullista julkista varainhoitoa ja rahoitusvakautta. 

 Jotta kestävälle kasvulle luotaisiin suotuisat edellytykset, EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa edellytetään, että EU-maiden julkisen talouden alijäämän on oltava alle 3 prosenttia suhteessa BKT:hen ja julkisen velan alle 60 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Jos jompikumpi rajoista ylittyy, Euroopan komissio pyytää kyseistä jäsenvaltiota esittämään suunnitelman tilanteen korjaamiseksi. Jos jäsenvaltio ei noudata korjaustoimia koskevia sitoumuksiaan ja vaarantaa näin myös muiden maiden rahoitusvakauden, muut EU-maat voivat määrätä sille seuraamuksia.

Euroalueen maat arvioivat tarkoin myös muiden maiden alustavia talousarviosuunnitelmia komission lausuntojen pohjalta.

 Vakaus- ja kasvusopimus

Komissio pyrkii ehkäisemään talouden epäterveitä kehityssuuntauksia, joilla voi olla vaikutuksia muihin maihin. Tämän vuoksi se seuraa monia talouden indikaattoreita, kuten vientimarkkinaosuuksia, työvoimakustannuksia, yksityisen sektorin velkaantuneisuutta ja kiinteistöjen hintoja. Huolestuttavia kehityssuuntauksia, kuten kiinteistökuplia tai tuottavuuden heikkenemistä, analysoidaan yksityiskohtaisesti makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Jos jokin EU-maa ei toteuta riittäviä toimia näiden ongelmien ratkaisemiseksi, muut maat voivat määrätä sille seuraamuksia.

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä