Navigációs útvonal

Legfrissebb eredmények

Legfrissebb eredmények

Gazdaságpolitikai ajánlások

A munkahelyteremtés ösztönzése és a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása céljából az Európai Bizottság három fő területre összpontosítva fogalmazta meg gazdaság- és szociálpolitikai ajánlásait.

��A Bizottság a 2015-ös éves növekedési jelentésben tette közzé az ajánlásokat, melyek a következők:

A beruházások fellendítése: a beruházások a gazdasági válság következtében nagymértékben csökkentek, és azóta is alacsony szinten maradtak. Ahhoz azonban, hogy korszerűsíteni tudjuk szociális és jóléti rendszereinket, finanszírozni tudjuk az oktatást, a kutatást és a fejlesztéseket, környezetbarátabb és hatékonyabb energiarendszert tudjunk kialakítani, modernizálni tudjuk a közlekedési infrastruktúrát, és távoli területekre is kiterjedő, gyors szélessávú internet-szolgáltatást tudjunk kiépíteni, beruházásokra van szükségünk.

Európai beruházási terv

A fent ismertetett okokból az Európai Bizottság nagyratörő beruházási tervet dolgozott ki, hogy 2015, 2016 és 2017 során legalább 315 milliárd eurónyi kiegészítő befektetési tőkét mobilizáljon a köz- és magánszektorban (lásd: IP/14/2128).

A beruházási terv az alábbi három, egymást kölcsönösen erősítő törekvésre épül:

  • a befektetési tőke mozgósítása az államadósság növelése nélkül,

  • projektek és beruházások támogatása a legfontosabb területeken, így például az infrastruktúra, az oktatás, a kutatás és az innováció terén, valamint

  • a beruházásokat hátráltató ágazati és egyéb – pénzügyi és más jellegű – akadályok elhárítása.

Megújult kötelezettségvállalás a strukturális reformok mellett: az egységes piac elmélyítése valamennyi uniós tagállam gazdasága számára segítséget jelentene a modernizáció, a versenyképesség erősítése és a beruházások fokozása szempontjából. A legfontosabb teendő e téren továbbra is a fennmaradó szabályozási és nem szabályozási jellegű akadályok felszámolása az energiaügyi, a távközlési és a közlekedési ágazatban, illetve az áruk és szolgáltatások kereskedelme terén. A tagállamoknak nagy hangsúlyt kell helyezniük a nemzeti munkaerőpiacok, nyugdíj- és szociális rendszerek, termék- és szolgáltatási piacok, üzleti beruházási feltételek, illetve a kutatást és innovációt támogató rendszerek megreformálására, valamint közigazgatásuk hatékonyságának növelésére.

Felelősségteljes költségvetési gazdálkodás: az államháztartási hiány hosszú távú felügyelete és az államadósság magas szintjének csökkentése elengedhetetlenül fontos a fenntartható növekedés eléréséhez. A tagállamoknak felelősségteljes és növekedésbarát fiskális politikát kell kidolgozniuk és követniük, amely összhangban van a Stabilitási és Növekedési Paktummal.

��A Bizottság a 2015-ös éves növekedési jelentésben azt a tervét is felvázolta, mely szerint ésszerűsíteni kívánja és hatékonyabbá akarja tenni a gazdaságpolitikai koordináció folyamatát az Európai Unióban.

Országspecifikus ajánlások

Éves növekedési jelentés: az elért eredmények bemutatása

A 2015-ös éves növekedési jelentés megállapítja, hogy a tagállamok jelentős előrelépést tettek államháztartásuk konszolidálása terén: mindössze három év alatt, 2011 és 2014 között a GDP 4,5%-áról 3,0%-ára sikerült csökkenteni az átlagos államháztartási hiányt az EU-ban. Ez idő alatt a túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok száma is csökkent, méghozzá több mint 50%-kal: 2011-ben még 24 tagország, 2014-ben viszont már csak 11 tagállam ellen volt folyamatban túlzottdeficit-eljárás.

Az éves növekedési jelentést kísérő közös foglalkoztatási jelentés az európai foglalkoztatási helyzetet és a tagállamok e téren követett szakpolitikáit elemzi. A foglalkoztatási jelentésből kiderül, hogy a mélyreható strukturális reformok meghozták az eredményüket.

Az éves növekedési jelentéshez kapcsolódik a riasztási mechanizmus keretében készült jelentés is, amelynek célja az uniós gazdaságok, az euróövezet vagy akár az egész EU zavartalan működését akadályozó egyensúlyhiányok korai feltárása és kezelése.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés azt mutatja, hogy bár számos uniós tagállam eredményeket ért el gazdasági egyensúlyának helyreállítása és versenyképességének fokozása terén, a makrogazdasági egyensúlyhiány és annak társadalmi következményei továbbra is komoly problémát jelentenek. Az egyensúlyhiány és az azzal kapcsolatos makrogazdasági kockázatok csökkentését hátráltatja a lassú gazdasági fellendülés és a rendkívül alacsony infláció.

Éves növekedési jelentés

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése