Navigointipolku

Uusimmat tulokset

Uusimmat tulokset

Talouspoliittiset suositukset

Työpaikkojen luomisen ja kestävän talouskasvun edistämiseksi komissio suosittaa vuotta 2015 koskevassa kasvuselvityksessä talous- ja sosiaalipolitiikkaa,

joka perustuu kolmeen keskeiseen pilariin:

Investointien tukeminen: Talous- ja rahoituskriisi johti investointien romahtamiseen EU:ssa, ja investointiaste on edelleen liian alhainen. Investointeja tarvitaan sosiaalisten turvajärjestelmien uudistamiseen, koulutuksen, tutkimuksen ja innovointien rahoittamiseen, energia-alan viherryttämiseen ja tehostamiseen, liikenneinfrastruktuurin nykyaikaistamiseen sekä kattaviin ja nopeisiin laajakaistaverkkoihin.

Euroopan investointiohjelma

Investointien tukemiseksi Euroopan komissio on käynnistänyt kunnianhimoisen investointiohjelman, jonka avulla on tarkoitus saada liikkeelle vähintään 315 miljardin euron arvosta lisää julkisia ja yksityisiä investointeja vuosina 2015–2017 (ks. lehdistötiedote IP/14/2128).

Euroopan investointiohjelma perustuu kolmeen toisiaan vahvistavaan osa-alueeseen:

  • investointeihin tarkoitetun rahoituksen lisääminen luomatta uutta velkaa

  • hankkeiden ja investointien tukeminen keskeisillä aloilla, kuten infrastruktuuri, koulutus, tutkimus ja innovointi sekä

  • investointia haittaavien alakohtaisten ja muiden rahoitukseen liittyvien ja muunlaisten esteiden poistaminen.

Entistä vahvempi sitoutuminen rakenneuudistuksiin: Sisämarkkinoiden syventäminen auttaa tekemään eurooppalaisista talouksista nykyaikaisempia ja EU:sta kilpailukykyisemmän ja investoijien kannalta houkuttelevan. Ensisijaisia tavoitteita ovat mm. jäljellä olevien sääntelyyn liittyvien ja muiden esteiden poistaminen esimerkiksi energia-, televiestintä- ja liikennealoilta sekä tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoilta. EU-maiden on keskityttävä uudistamaan työmarkkinoita, eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmiä sekä tuote- ja palvelumarkkinoita. Niiden on myös parannettava yritysten investointiedellytyksiä, tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen tukijärjestelmiä sekä tehostettava julkishallinnon toimintaa.

Vastuullisen finanssipolitiikan harjoittaminen: Kestävän kasvun turvaamiseksi on kyettävä hillitsemään alijäämiä pitkällä aikavälillä sekä rajoitettava velan määrää. Kaikkien jäsenmaiden on noudatettava vastuullista ja kasvua edistävää finanssipolitiikkaa vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.

Vuotuisessa kasvuselvityksessä 2015 komissio on myös esitellyt ehdotuksensa EU:n talouspolitiikan koordinoinnin yksinkertaistamisesta ja sen tuloksellisuuden lisäämisestä.

Maakohtaiset suositukset

Vuotuinen kasvuselvitys: edistymiskertomus

Vuotuinen kasvuselvitys 2015 osoittaa, että jäsenmaat ovat edistyneet huomattavasti julkisen talouden vakauttamisessa: keskimääräistä julkisen talouden alijäämää EU:ssa on saatu supistettua kolmessa vuodessa 4,5 prosentista suhteessa BKT:hen (2011) noin 3,0 prosenttiin suhteessa BKT:hen (2014). Liiallisen alijäämän menettelyssä olevien maiden määrä on vähentynyt 24:stä (2011) peräti 11:een (2014).

Samanaikaisesti vuotuisen kasvuselvityksen kanssa esitettävässä yhteisessä työllisyysraportissa analysoidaan EU:n työllisyystilannetta ja jäsenmaiden toimintapoliittisia ratkaisuja. Raportin mukaan huomattavista rakenneuudistuksista on hyötyä.

Komissio esittää vuotuisen kasvuselvityksen lisäksi varoitusmekanismia koskevan kertomuksen. Siinä pyritään havaitsemaan jäsenmaiden, euroalueen ja koko EU:n talouksien suorituskykyä häiritsevät epätasapainotilat ja esittämään keinoja niiden purkamiseksi.

Varoitusmekanismia koskeva kertomus osoittaa, että vaikka jäsenmaat ovat edistyneet epätasapainotilojen korjaamisessa ja useiden talouksien kilpailukyky on parantunut, makrotalouden epätasapainotilat ja niiden keskeiset sosiaaliset seuraukset ovat edelleen vakava huolenaihe. Talouden hidas elpyminen ja erittäin matala inflaatio ovat haitanneet epätasapainotilojen tehokasta purkamista ja niihin liittyvien makrotalouden riskien vähentämistä.

Vuotuinen kasvuselvitys

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä