Navigációs útvonal

Hogyan követjük nyomon a helyzet alakulását?

Hogyan követjük nyomon a helyzet alakulását?

 Az Európai Unió – az Európai Bizottság által készített független elemzések és a tagállami kormányok által elvégzett kölcsönös értékelések alapján – következetes és összehangolt módon nyomon követi a gazdasági helyzet és a gazdaságpolitika alakulását az uniós tagállamokban.

Az Európai Unió gazdasági kormányzása

Éves ciklus

A gazdasági helyzet és a gazdaságpolitika alakulásának nyomon követése éves ciklusok keretében történik. Az éves ciklus két részből, az európai szemeszterből és a nemzeti szemeszterből áll. Az európai szemeszter során az Európai Bizottság elemzi a tagországokban végbement gazdasági fejleményeket, ezt követően pedig – megvitatás céljából – gazdaság- és költségvetés-politikai ajánlásokat ad ki a tagállami kormányok számára. A nemzeti szemeszter folyamán a tagállami kormányok végrehajtják azokat a szakpolitikai intézkedéseket, amelyek megvalósításárólmegegyezésre jutottak a Bizottsággal.  

A folyamat keretében az uniós országok mind az Európai Bizottságot, mind a többi tagállamot tájékoztatják arról, pontosan hogyan kívánnak eleget tenni azoknak a kötelezettségeknek, amelyek teljesítését a rendezett államháztartási viszonyok biztosítása, illetve a növekedés- és foglalkoztatásösztönzés céljából bevezetni tervezett gazdasági reformok végrehajtása érdekében vállalták. A Bizottság mindegyik tagország terveit elemzi, és a tervek végrehajtásának elősegítése érdekében ajánlásokat dolgoz ki a számukra. A tagállami kormányok megvitatják az ajánlásokat a Bizottsággal és a többi tagországgal, majd nemzeti parlamentjük jóváhagyásával beépítik azokat saját szakpolitikájukba.

Az eurót nemzeti fizetőeszközként használó, azaz az euróövezetbe tartozó országok költségvetés-tervezetüket is benyújtják a Bizottságnak és a többi euróövezeti tagországnak áttekintésre.

A problémák azonosítása és elhárítása

A Bizottság minden egyes európai szemeszter kezdetén közzétesz két jelentést, melyek a potenciális gazdasági problémákat segítenek feltárni és elhárítani. Ez a két dokumentum az éves növekedési jelentés és a riasztási mechanizmus keretében készült jelentés.

Az éves növekedési jelentésben a Bizottság megvizsgálja, milyen előrelépést ért el az EU a hosszú távú uniós stratégiai prioritások megvalósítása terén, és mélyrehatóan elemzi a foglalkoztatási és a makrogazdasági tendenciákat. A dokumentum integrált koncepciót vázol fel a gazdasági növekedés előmozdítására vonatkozóan, és körvonalazza az általános szakpolitikai prioritásokat. A Bizottság az éves növekedési jelentésben foglaltak alapján dolgozza ki azokat az országspecifikus ajánlásokat, amelyeket az év folyamán később ad ki az egyes tagállamok számára.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés a potenciális gazdasági problémákra és egyensúlyhiányokra hivatott idejekorán felhívni a figyelmet. A dokumentum megállapításai egy többmutatós gazdasági eredménytáblán alapulnak, mely egyebek mellett az ingatlanárakról, a magánszektor adósságállományáról és a versenyképességről is információkkal szolgál. A jelentésben a Bizottság azonosítja azokat a gazdasági egyensúlyhiányokat, melyek sérülékennyé tehetik az országokat a gazdasági megrázkódtatásokkal szemben. Egyensúlyhiányról beszélhetünk például az ún. ingatlanbuborék megjelenésekor. A jelentésben azonosított kedvezőtlen, aggodalomra okot adó tendenciák vizsgálata és kezelése a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében valósul meg.

A szabályok betartása

A gazdaságpolitika eredményessége a gyakorlatban dől el – azon múlik, hogyan hajtják végre az érintettek a kiegyensúlyozott gazdasági helyzet kialakítását célzó szakpolitikai döntéseket. Az EU ezért nyomon követi, betartják-e a tagállami kormányok a közös megegyezéssel elfogadott szabályokat, és szükség esetén szankciókat is kivethet annak érdekében, hogy a szabályoknak érvényt szerezzen.

Független intézményként eljárva a Bizottság készít értékelést arról, milyen mértékben tesznek eleget az EU-országok az előírásoknak, arról pedig, hogy szükség van-e szankciók meghozatalára, a tagállamok kormányai határoznak.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése