Sökväg

EU:s ekonomiska prognoser

EU:s ekonomiska prognoser

EU:s ekonomiska prognoser publiceras tre gånger om året i takt med den årliga cykeln för ekonomisk övervakning, den så kallade europeiska planeringsterminen.

Den ekonomiska verksamheten i EU förväntas 2015 återgå till samma nivåer som före krisen. Återhämtningen blir allt starkare och sprider sig till flertalet medlemsländer, också de hårdast drabbade. Prognoserna för den reala BNP-tillväxten i år och nästa år har justerats något uppåt sedan den förra prognosen. BNP-tillväxten för hela EU väntas bli 1,6 procent för 2014 och 2,0 procent för 2015 och 1,2 procent respektive 1,7 procent för euroområdet.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek