Sökväg

EU:s ekonomiska prognoser

EU:s ekonomiska prognoser

EU:s ekonomiska prognoser publiceras tre gånger om året i takt med den årliga cykeln för ekonomisk övervakning, den så kallade europeiska planeringsterminen.

Den europeiska ekonomin är nu inne på sitt fjärde år av återhämtning. Tillväxten, som främst drivs av konsumtionen, fortsätter i måttlig takt. Samtidigt står en stor del av världsekonomin inför stora utmaningar och riskerna för tillväxten i EU tilltar.

Kommissionens vinterprognos visar att tillväxtsutsikterna inte har ändrats nämnvärt sedan hösten, men att risken för att tillväxten kan bli sämre än beräknat har ökat, främst till följd av externa faktorer. I euroområdet väntas tillväxten öka från 1,6 procent förra året till 1,7 procent i år för att fortsätta att öka till 1,9 procent för 2017. Den ekonomiska tillväxten i hela EU väntas ligga kvar på 1,9 procent i år och öka till 2,0 procent nästa år.

Vissa tillväxtfrämjande faktorer väntas nu bli starkare och hålla i sig längre än vad man trodde i tidigare. Det handlar om låga oljepriser, gynnsamma finansieringsvillkor och låg euroväxelkurs. Samtidigt växer riskerna för ekonomin och nya problem har dykt upp: lägre tillväxt i Kina och andra tillväxtekonomier, svag världshandel och geopolitiska och andra politiska osäkerhetsfaktorer.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek