Sökväg

EU:s ekonomiska prognoser

EU:s ekonomiska prognoser

EU:s ekonomiska prognoser publiceras tre gånger om året i takt med den årliga cykeln för ekonomisk övervakning, den så kallade europeiska planeringsterminen.

Europas ekonomier drar nytta av många stödjande faktorer på en och samma gång. Oljepriserna är fortsatt förhållandevis låga, den globala tillväxten är stabil, euron har fortsatt att falla i värde och den ekonomiska politik som förs i EU är stödjande.

På den monetära sidan har kvantitativa lättnader från Europeiska centralbankens sida en betydande inverkan på finansiella marknader, något som bidrar till lägre räntor och förväntningar på förbättrade kreditvillkor. Med en övergripande finanspolitisk inriktning i EU som är i huvudsak neutral – varken skärpning eller uppmjukning – utgör finanspolitiken också ett stöd för tillväxten. Med tiden bör genomförandet av strukturreformer och investeringsplanen för Europa också bära frukt.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek