Navigačný riadok

Európsky hospodársky výhľad

Európsky hospodársky výhľad

Európske hospodárske prognózy sa uverejňujú trikrát do roka v súlade s ročným cyklom postupov hospodárskeho dohľadu, ktorý sa nazýva európsky semester.

Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňaný najmä spotrebou stúpa miernym tempom. Veľká časť svetového hospodárstva zároveň čelí veľkým výzvam, a preto sa zvyšujú riziká súvisiace s rastom v Európe.

Zo zimnej hospodárskej prognózy Komisie vyplýva, že celkovo sa výhľad rastu od jesene zmenil iba málo, zvýšilo sa však riziko, že rast by mohol byť horší, než sa predpokladá v prognóze, a to najmä v dôsledku vonkajších faktorov. Predpokladá sa, že rast v eurozóne sa z 1,6 % v minulom roku zvýši na 1,7 % v tomto roku a v roku 2017 dosiahne 1,9 %. Podľa predpokladov zostane rast hospodárstva EÚ tento rok stabilný na úrovni 1,9 % a v budúcom roku sa zvýši na 2,0 %.

V súčasnosti sa očakáva, že niektoré faktory podporujúce rast budú intenzívnejšie a pretrvajú dlhšie, než sa predpokladalo predtým. Ide o nízke ceny ropy, priaznivé podmienky financovania a nízky výmenný kurz eura. Riziká pre hospodárstvo sa súčasne stávajú čoraz výraznejšími a vynárajú sa nové výzvy: pomalší rast v Číne a iných rozvíjajúcich sa trhových hospodárstvach, nedostatočný globálny obchod, ako aj geopolitická neistota a neistota súvisiaca s politikou.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo