Navigačný riadok

Prečo vznikla hospodárska a menová únia (HMÚ)?

Why the Economic and Monetary Union?

Cieľom hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a eura je zvýšiť hospodársky blahobyt občanov a podnikov v EÚ, a to oživením rastu a vytvorením väčšieho počtu pracovných príležitostí.

Čo je to hospodárska a menová únia?

Vo všeobecnosti je hospodárska a menová únia (HMÚ) súčasťou procesu hospodárskej integrácie. Nezávislé štáty môžu svoje ekonomiky v rôznej miere integrovať na účely dosiahnutia výhod plynúcich z veľkosti, ako je napríklad vyššia interná efektívnosť a väčšia odolnosť voči externým javom.

Prečo sa členské štáty EÚ rozhodli vytvoriť hospodársku a menovú úniu?

Spotrebiteľom prináša výhody, pretože...

Existuje väčšia konkurencia: Keďže spotrebitelia môžu jednoduchšie nakupovať za hranicami a porovnávať ceny, existuje väčšia konkurencia medzi obchodmi a dodávateľmi. Spotrebitelia majú väčší výber, niektoré ceny sú nižšie a kontroluje sa rast cien.

Ceny sú stabilne: Euro stlačilo infláciu na nízku a stabilnú úroveň. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch inflácia v mnohých štátoch dosahovala vysoké čísla, v niektorých až nad 20 %. So začiatkom príprav na euro inflácia klesla a od jeho zavedenia sa v eurozóne väčšinou drží na úrovni okolo 2 %. Nízka a stabilná inflácia prináša výhody všetkým.

Pôžičky sú jednoduchšie a lacnejšie: Pretože Európska centrálna banka sa snaží udržať nízku infláciu, úrokové sadzby sú nižšie. To znamená, že ľudia si môžu požičiavať jednoducho a lacno, napríklad na nákup domu alebo dovolenky.

Cestovanie je lacnejšie a jednoduchšie: Ak v deväťdesiatych rokoch niekto cestoval cez všetky štáty EÚ a vymieňal peniaze na každých hraniciach, prišiel o polovicu svojich peňazí v dôsledku poplatkov za výmenu bez toho, že by urobil jediný nákup. Tieto poplatky, a nehovoriac o starostiach spojených s výmenou, boli úplne odstránené, čím sa zjednodušil a zlacnel život turistom, dovolenkárom, študentom i pracovníkom cestujúcim do zahraničia. Euro sa bez problémov vymieňa aj v mnohých krajinách mimo eurozóny. Odhaduje sa, že až pätina eurových bankoviek je v obehu mimo eurozóny.

Podnikom prináša výhody, pretože...

Nízke úrokové sadzby znamenajú viac investícií: Nízka inflácia udržuje nízke úrokové sadzby. To znamená, že podniky si môžu lacnejšie požičiavať na investície – napríklad do nových zariadení a výskumu. To so sebou prináša viac nových produktov a služieb a vyššiu produktivitu, čo má za následok rast a zvýšenie počtu i kvality pracovných miest.

Nižšie riziká podporujú cezhraničný obchod: V minulosti vyžadoval cezhraničný obchod medzi krajinami EÚ používanie mnohých mien s premenlivými výmennými kurzami. Na vykompenzovanie rizika obchodovania za týchto podmienok podniky v zahraničí predávali za vyššie ceny, čo neprospievalo obchodu. Toto riziko teraz pominulo.

Odstránenie nákladov na výmenu peňazí stimuluje obchod a investície:
Pred zavedením eura boli náklady na výmenu peňazí vysoké a odhadovali sa na úrovni 20 až 25 miliárd eur ročne. Tieto náklady sú už v rámci eurozóny minulosťou, keďže všetky platby a faktúry sú teraz

v eurách. Ba čo viac, euro sa bez problémov prijíma aj mimo eurozóny.

Hospodárska integrácia a HMÚ v Európe

Všetky krajiny EÚ sú súčasťou hospodárskej a menovej únie a tvoria spoločný trh, známy ako jednotný trh. Všetky tieto krajiny koordinujú tvorbu svojej hospodárskej politiky tak, aby podporovali ciele hospodárskej a menovej únie.

Viaceré krajiny EÚ sú integrované vo vyššej miere, a teda už prijali euro. Tieto krajiny tvoria eurozónu a popri jednotnej mene majú aj jednotnú menovú politiku, ktorú riadi Európska centrálna banka. Tie krajiny EÚ, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, si ponechávajú vlastnú menu a samostatne riadia svoju menovú politiku.

Existujú v podstate dva dôvody, prečo niektoré krajiny euro nepoužívajú. Buď sa rozhodli využiť možnosť, ktorú im ponúkala Maastrichtská zmluva, a nezúčastňujú sa tretej etapy EMU, ktorým je prijatie eura (Dánsko, Spojené kráľovstvo), alebo musia najskôr splniť niektoré konvergenčné kritériá.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo