Navigációs útvonal

Miért van szükség gazdasági és monetáris unióra?

Why the Economic and Monetary Union?

A gazdasági és monetáris unió (GMU), valamint az euró célja az Európai Unió állampolgárai és vállalkozásai gazdasági jólétének növelése a növekedés ösztönzésén és a munkahelyteremtésen keresztül.

Mit jelent a gazdasági és monetáris unió?

Általában szólva a gazdasági és monetáris unió (GMU) a gazdasági integrációs folyamat része. A független államok különböző mértékben integrálhatják gazdaságaikat a méretből származó előnyök – a nagyobb belső hatékonyság és a külső fellépés nagyobb súlyának – elérése érdekében.

Miért döntöttek úgy az uniós tagországok, hogy gazdasági és monetáris uniót hoznak létre?

A vásárlók jól járnak, mivel...

Nagyobb a verseny: A vásárlók számára könnyebbé válik a határokon túli vásárlás és az árak összehasonlítása, és ezért fokozódik az üzletek és a forgalmazók közötti verseny. A vásárlóknak több választási lehetőségük van, az árak alacsonyabbak, és a verseny gátat szab az áremeléseknek.

Stabilak az árak: Az eurónak köszönhetően az infláció alacsony és stabil szintre csökkent. Az 1970-es és 1980-as években számos tagállamban nagyon magas volt az inflációs ráta: egyes államokban 20%-os vagy annál is magasabb.Amikor a tagállamok elkezdtek felkészülni az euróra, csökkent az infláció, és az euró bevezetése óta az euróövezetben többnyire 2% körüli szinten maradt. Az alacsony és stabil infláció mindenki számára előnyös.

Egyszerűbb és olcsóbb a kölcsönfelvétel:  Mivel az Európai Központi Bank azért tevékenykedik, hogy az infláció alacsony szinten maradjon, a kamatlábak is alacsonyabbak. Ez azt jelenti, hogy az emberek könnyebben és olcsóbban vehetnek fel kölcsönt, például hogy házat vásároljanak vagy kifizessék az üdülésüket.

Olcsóbb és egyszerűbb az utazás:  Ha valaki az 1990-es években átutazott az EU összes tagállamán, és mindegyik határon átváltotta a pénzét, a valutaváltás költségeianélkülvittékelpénzénekfelét,hogyvásároltvolnabármitis!Ezekaköltségek–afáradságrólnemisbeszélve–teljesen megszűntek, így a külföldre utazó turisták, üdülők, diákok és munkavállalók élete egyszerűbbé és olcsóbbá vált. Ráadásul az eurót könnyedén beválthatjuk az euróövezeten kívül számos más országban is: becslések szerint az euróbankjegyeknek akár 20%-a is az euróövezeten kívül lehet forgalomban.

A vállalkozások jól járnak, mivel…

Az alacsony kamatlábak több beruházást jelentenek:  Az alacsony infláció alacsonyan tartja a kamatlábakat. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások olcsóbban tudnak kölcsönt felvenni, pl. új munkagépekbe és több kutatásba történő beruházáshoz. Ennek köszönhetően több új terméket és szolgáltatást hoznak létre, valamint nő a termelékenységük, ami növekedést, illetve több, jobb munkahelyet eredményez.

Az alacsonyabb kockázat bátorítja a határokon átnyúló kereskedelmet: AmúltbanazEUhatárain átnyúlókereskedelemhez sok, ingadozóátváltási árfolyamúpénznemkötődött.Annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a kockázatokat, amelyekkel az ilyen körülmények között folytatott kereskedés jár, a cégek külföldön magasabb áron kínálták áruikat, ami kedvezőtlen hatással volt a kereskedelemre. Ez a kockázat mára megszűnt.

Az átváltással járó költségekmegszüntetése ösztönzi a kereskedelmet és a beruházást: Az eurót megelőzően a valuták átváltásának költségei magasak voltak, az EU-n belül becslések szerint évi 20–25 milliárd eurót tettek ki. Ezek a költségek megszűntek az euroövezetben, ahol ma minden kifizetés és minden számla kiállítása euróban történik. Sőt, az eurót az euróövezeten kívül is szívesen elfogadják.

Gazdasagi integracio es a GMU Europaban

Az Unió valamennyi tagállama részt vesz a GMU-ban, és közös piacot alkot, amelyet egységes piacnak nevezünk. A tagállamok a GMU céljainak támogatása érdekében összehangolják gazdaságpolitikájukat.

Számos tagállam az integráció magasabb fokát érte el, és bevezette a közös valutát. Ezek az országok alkotják az euróövezetet, és a közös valuta mellett egységes monetáris politikát folytatnak az Európai Központi Bankon keresztül. Azok a tagállamok, amelyek nem tartoznak az euróövezethez, megtartották saját valutájukat, és saját monetáris politikát folytatnak.

Két oka van annak, hogy az egyes országok miért nem használják a közös pénzt: Két ország (Dánia, Egyesült Királyság) úgy döntött, nem vesz részt a GMU harmadik szakaszában, amelynek célja a közös valuta bevezetése. Ezek az országok a Maastrichti Szerződésben ún. „önkéntes kívülmaradási” (opt-out) státuszt kaptak. Más tagállamok viszont még nem teljesítették azokat a konvergenciakritériumokat, ami előfeltétele az euróövezeti csatlakozásnak.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése