Navigointipolku

EMUn tausta

Why the Economic and Monetary Union?

Talous- ja rahaliiton (EMU) ja euron tavoitteena on lisätä kansalaisten ja yritysten taloudellista hyvinvointia EU:ssa edistämällä kasvua ja luomal la uusia työpaikkoja.

Mikä on talous- ja rahaliitto?

Yleisesti ottaen talous- ja rahaliitto (EMU) on osa taloudellista yhdentymisprosessia. Itsenäiset valtiot voivat lähentää talouksiaan saavuttaakseen mittakaavaetuja, joita ovat talouden suorituskyvyn parantuminen ja parantunut kyky kohdata ulkoisia tapahtumia.

Miksi EU-maat päättivät luoda talous- ja rahaliiton?

Kuluttajat hyötyvät eurosta, koska…

Kilpailu on lisääntynyt: Koska kuluttajat voivat tehdä ostoksia helpommin yli rajojen ja vertailla hintoja, liikkeiden ja tavarantoimittajien välinen kilpailu on lisääntynyt. Kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa, osa hinnoista on laskenut ja hinnankorotukset pysyvät kurissa.

Hinnat pysyvät vakaina: Euro on pudottanut infl aation alhaiselle ja vakaalle tasolle. Vielä 1970- ja 1980-luvuilla monien jäsenvaltioiden infl aatioprosentit olivat korkeita, jopa yli 20 prosenttia. Infl aatiotaso putosi, kun euroa ryhdyttiin valmistelemaan, ja euron käyttöönoton jälkeen se on euroalueella enimmäkseen pysynyt kahden prosentin tietämillä. Matala ja vakaa infl aatio on kaikkien etu.

Lainanotto on helpompaa ja halvempaa: Koska Euroopan keskuspankki (EKP) pitää infl aation alhaisena, korot pysyvät matalina. Käytännössä se tarkoittaa, että ihmiset voivat ottaa lainaa helpommin ja halvemmalla vaikkapa asunnon ostoon tai lomamatkaan.

Matkustaminen on halvempaa ja helpompaa: Kun 1990-luvulla matkustettiin kaikkien EU-maiden läpi ja vaihdettiin valuuttaa jokaisella rajalla, valuutanvaihdon kustannukset nousivat noin puoleen koko summasta ilman, että oli vielä tehty yhtä ainutta ostosta! Valuutanvaihdon kustannukset – puhumattakaan vaivasta – ovat nyt historiaa. Ulkomailla matkustavien turistien, lomailijoiden, opiskelijoiden ja työmatkalaisten elämä on helpottunut ja halventunut. Eurovaluuttaa vaihdetaan kernaasti monissa maissa euroalueen ulkopuolellakin – arvioiden mukaan jopa 20 prosenttia euroseteleistä kiertää muualla kuin euroalueella.

Yritykset hyötyvät eurosta, koska…

Alhaiset korot lisäävät investointeja: Alhainen infl aatio pitää korkoprosentit matalalla. Se tarkoittaa, että yritykset voivat ottaa halvemmalla lainaa esimerkiksi uusien koneiden hankintaan tai tutkimustyöhön. Tuloksena on enemmän uusia tuotteita ja palveluita sekä korkeampi tuottavuus, mikä puolestaan johtaa talouskasvuun ja uusien, parempien työpaikkojen syntyyn.

Pienemmät riskit – enemmän rajatylittävää kauppaa: Aiemmin kauppa EU-rajojen yli edellytti monien vaihtuvakurssisten valuuttojen käyttöä. Valuuttoihin liittyvien riskien vastapainoksi yritykset myivät ulkomailla korkeammin hinnoin, mikä taas vähensi kauppaa. Tätä riskiä ei enää ole.

Valuuttakustannusten poistuminen vilkastuttaa kauppaa ja investointeja: Ennen euroa valuutanvaihdon kustannukset olivat korkeat, arviolta noin 20–25 miljardia euroa vuodessa EU-alueella. Nämä kustannukset ovat nyt kadonneet euroalueen sisäisestä kaupasta, kun kaikki maksut ja laskut ovat euromääräisiä. Lisäksi euro on haluttu valuutta euroalueen ulkopuolella.

Taloudellinen yhdentyminen ja EMU Euroopassa

Kaikki EU-maat kuuluvat EMUksi kutsuttuun talous- ja rahaliittoon ja muodostavat yhteiset markkinat, joita kutsutaan sisämarkkinoiksi. Kaikki valtiot koordinoivat talouspoliittista päätöksentekoa tukeakseen EMUn tavoitteita.

Useat EU-maat ovat jo pitkällä yhdentymisessä, ja ne ovat ottaneet euron käyttöön. Nämä maat muodostavat euroalueen. Yhteisen rahan lisäksi niillä on yhteinen rahapolitiikka, jota ohjaa Euroopan keskuspankki. Ne EU-maat, jotka eivät kuulu euroalueeseen, käyttävät yhä omia valuuttojaan, ja niillä on omat rahapolitiikkansa.

Siihen, miksi jotkin valtiot eivät käytä euroa, on kaksi perussyytä. Valtiot ovat joko päättäneet jättäytyä Maastrichtin sopimukseen sisältyvän niin sanotun opt-out-lausekkeen nojalla talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen eli euron käyttöönoton ulkopuolelle (Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta) tai niiden on ensin täytettävä tietyt lähentymistä koskevat vaatimukset ennen kuin ne voivat ottaa euron käyttöön.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä