Navigācijas ceļš

Ceļš uz EMS

The road to EMU

1957. gads – Mūsu kopējā tirgus nākotnes veidošana

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas rezultātā 1957. gadā tika izveidots kopējais tirgus un aizsākās Eiropas integrācija. Tas ļāva precēm, personām, pakalpojumiem un kapitālam arvien brīvāk un bez šķēršļiem pārvietoties starp dalībvalstīm.

1979. gads – Eiropas Monetārās sistēmas izveidošan

Tāpēc Eiropas valstu vadītāji 1969. gadā Eiropas augstākā līmeņa sanāksmē Hāgā nolēma izveidot ekonomikas un monetāro savienību (EMS). 1979. gadā tika izveidots sekmīgs mehānisms ES valūtu svārstību pārvaldībai –  Eiropas Monetārā sistēma (EMS). Sistēma balstījās uz stabiliem, bet koriģējamiem valūtas maiņas kursiem, ko noteica attiecībā pret jaunizveidoto Eiropas valūtas vienību (ECU) — valūtas grozu, kura pamatā bija EMS valūtu svērtā vidējā vērtība.

1992. gads – Kopējais tirgus kļūst par realitāti

Apmaiņai un kustībai visā Eiropā kļūstot plašāk izplatītai, tapa skaidrs, ka vienoto tirgu ierobežo daudzās apgrozībā esošās valūtas. Kā mēs varētu novērst šo integrācijas papildu šķērsli? 1992. gadā Māstrihtas līgumā tika nolemts, ka Eiropai 21. gadsimta vajadzībām būs spēcīga un stabila vienotā valūta.

2002. gads – Eiro iegust realu apveidu

2002. gada 1. janvārī eiro banknotes un monētas nonāca mūsu banku automātos, kases aparātos, naudas makos un kabatās. Kopš tā laika eirozona ir kļuvusi lielāka, dodot taustāmus labumus arvien lielākam skaitam iedzīvotāju un uzņēmumu.

Eirozonas paplašināšanās ir pastāvīgs un dinamisks process.

Galu galā visas ES valstis, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju, ieviesīs euro.

2009. gads – Noturēt eiro uz pareizā ceļa

Lisabonas līgums, ko sauc arī par „Reformas līgumu”, stājās spēkā 2009. gadā. Līgumā ir iecerēts ES vērst „demokrātiskāku, pārredzamāku un efektīvāku”. Ar Lisabonas līgumu nostiprina eirozonas redzamību un tās spējas lemt un rīkoties autonomi. Ar to racionalizē balsošanu ES ietvaros un Komisijai piešķir pilnvaras sniegt tiešus brīdinājumus dalībvalstīm, kuru ekonomikas politika vai nu ir pretrunā ar ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm vai traucē EMS pienācīgu darbību. Ar šo līgumu turklāt pirmo reizi oficiāli atzīta Eirogrupa – eirozonas dalībvalstu finanšu ministru grupa, un oficiāli apstiprināta tās priekšsēdētāja iecelšana. Līdz ar Lisabonas līguma ratifikāciju Eiropas Centrālā banka (ECB) kļuva par vienu no septiņām Eiropas Savienības iestādēm.

Ar Līgumu Komisija tika pilnvarota ierosināt detalizētākus noteikumus un tiesību aktus ar nolūku novērst nepilnības dalībvalstīs.

Lasiet vēl.

Ceļš uz EMSpdf(3 MB) Izvēlieties saites tulkojumu 

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu