Navigációs útvonal

Úton a gazdasági és monetáris unió (GMU) felé

The road to EMU

1957: Közös piacunk jövőjének előkészítése

Az Európai Gazdasági Közösség 1957-es megalapításával megszületett a közös piac, és kezdetét vette az európai integráció. Lehetővé vált az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke tagállamok közötti, egyre szabadabb, akadályoktól mentes mozgása.

1979: Az európai monetáris rendszer útnak indítása

Európa vezetői az 1969-es hágai csúcsértekezleten határoztak a gazdasági és monetáris unió (GMU) létrehozásáról. 1979-ben indult útjára az uniós valuták ingadozásának kezelésére szolgáló, sikeres mechanizmus: az európai monetáris rendszer (EMS). Az újonnan létrehozott európai valutaegységhez (ECU) viszonyítva meghatározott, stabil, de kiigazítható átváltási árfolyamok koncepcióján alapuló rendszer – az EMS valuták súlyozott átlagán alapuló valutakosár.           

1992: A közös piac valósággá válik

Ahogy az Európán belüli csere és mozgás mind általánosabb jelenség lett, nyilvánvalóvá vált, hogy a forgalomban levő számos valuta korlátok közé szorítja az egységes piacot. Hogyan tudnánk felszámolni ezt az integrációs korlátot? 1992-ben a Maastrichti Szerződéssel eldőlt, hogy Európa a 21. században erős és stabil közös valutát fog használni.

2002: Az euró életre kel

2002. január 1-jén az euróbankjegyek és -érmék első ízben kerültek a bankpénztárakba, pénztárgépekbe, pénztárcákba és zsebekbe. Azóta az euróövezet bővült és egyre több polgár és vállalkozás számára nyújt kézzelfogható előnyöket. Az euróövezet bővítése folyamatos és dinamikus jelenség.

Az Egyesült Királyságon és Dánián kívül az EU valamennyi tagországa be fogja vezetni az eurót.

2009: Megfelelő pályán tartani az eurót

A „Reformszerződésnek” is nevezett Lisszaboni Szerződés 2009-ben lépett hatályba. A Szerződés célja, hogy az EU „demokratikusabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá” váljon. Ésszerűsíti a szavazást az EU-ban és a Bizottságot felhatalmazza arra, hogy közvetlenül figyelmeztesse azokat a tagállamokat, amelyek gazdaságpolitikája vagy nincsen összhangban az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokkal, vagy veszélyeztetheti a GMU helyes működését. Továbbá most először hivatalosan elismeri az euró-övezet pénzügyminiszterei alkotta Eurogroup létét, és hivatalos formába önti az elnök kinevezését. A Lisszaboni Szerződés ratifikálásával az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió hetedik intézményévé vált.

A szerződés felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tegyen javaslatot részletesebb szabályokra, valamint tegyen törvényjavaslatot a tagállamokban tapasztalható gyengeségek kezelésére.

Tudjon meg többet

Az euróhoz vezető út pdf (3 MB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése