Navigointipolku

EMUn vaiheet

The road to EMU

1957: Yhteismarkkinoiden tulevaisuutta valmistellaan

Euroopan talousyhteisön perustaminen vuonna 1957 oli alku yhteismarkkinoille ja Euroopan yhdentymiselle. Yhteismarkkinoilla tuotteet, ihmiset, palvelut ja pääoma saattoivat liikkua jäsenvaltioiden välillä entistä vapaammin, ilman esteitä.

1979: Euroopan valuuttajärjestelmän luominen

Euroopan yhteisön johtajat päättivät yhteisön huippukokouksessa Haagissa vuonna 1969 muodostaa talous- ja rahaliiton (EMU). Menestyksekäs mekanismi EU:n valuuttakurssien vaihtelun hallitsemiseksi, Euroopan valuuttajärjestelmä (EMS), otettiin käyttöön vuonna 1979. Järjestelmä perustui ajatukseen vakaista mutta säädettävissä olevista valuuttakursseista, jotka määritellään suhteessa uuteen Euroopan rahayksikköön (ECU) – korivaluuttaan, joka perustuu Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttojen painotettuun keskiarvoon.

1992: Yhteismarkkinat toteutuvat

Kun Euroopan sisäinen kauppa ja liikkuminen yleistyivät, kävi selväksi, että monet liikkeessä olevat valuutat rajoittivat yhteismarkkinoita. Miten tämän yhdentymisen esteen voisi raivata? Vuonna 1992 päätettiin Maastrichtin sopimuksella, että Eurooppa saa voimakkaan ja vakaan yhteisen valuutan 2000-lukua varten.

2002: Euro otetaan käyttöön

Eurosetelit ja -kolikot ilmestyivät 1. tammikuuta 2002 pankkiautomaatteihimme, kassakoneisiimme, kukkaroihimme ja taskuihimme. Siitä lähtien euroalue on kasvanut ja tuonut konkreettisia etuja yhä suuremmalle määrälle kansalaisia ja yrityksiä.

Euroalueen laajeneminen on jatkuva dynaaminen prosessi.

Jossakin vaiheessa kaikki EU-maat, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Tanskaa lukuun ottamatta, ottavat käyttöön euron.

2009: Euron vakaa tulevaisuus varmistetaan

Lissabonin sopimus, jota kutsutaan myös uudistussopimukseksi, tuli voimaan vuonna 2009. Sen on tarkoitus tehdä EU:sta “demokraattisempi, avoimempi ja tehokkaampi”. Sopimus keventää EU:n äänestysmenettelyjä ja antaa komissiolle toimivallan antaa suoria varoituksia jäsenvaltioille, joiden talouspolitiikka joko on talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen vastaista tai vaarantaa talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan. Sopimuksessa myös tunnustetaan ensimmäistä kertaa virallisesti euroryhmä eli euroalueen valtiovarainministerien ryhmä ja virallistetaan sen puheenjohtajan nimittäminen. Lissabonin sopimuksen ratifioinnin myötä Euroopan keskuspankista (EKP) tuli yksi Euroopan unionin seitsemästä toimielimestä.

Perustamissopimuksessa komissiolle annettiin toimivalta ehdottaa yksityiskohtaisempia sääntöjä ja lainsäädäntöä jäsenvaltioiden heikkoihin kohtiin puuttumiseksi.

Lue tarkemmin

Euroon johtanut tie pdf (3 MB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä