Navigációs útvonal

Tervezet a GMU jövőjéről

The future of EMU

Tervek a jövőre

Az elmúlt három évben bevezetett reformok példa nélküliek, de a válság rávilágított arra, milyen nagy mértékben nőtt gazdaságaink egymásrautaltsága a gazdasági és monetáris unió létrehozása óta. Különösen nagy szükség van arra, hogy az euróövezetbe tartozó országok szorosabban együttműködjenek olyan politikai döntések meghozatala érdekében, amelyek a többi euróövezetbeli tagállam szélesebb körű érdekeit is figyelembe veszik.

Az Európai Bizottság kidolgozta a valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezetét, amely pénzügyi, költségvetési, gazdasági és politikai téren egyaránt szilárd alapokat teremtene.

A valódi, szoros gazdasági és monetáris unióban fokozottabban összehangolnák a tagállamok valamennyi nagyobb gazdaság- és költségvetés-politikai döntését, amelyeket európai szinten jóváhagynának és felügyelnének. A tervezet felvázolja a valódi, szoros gazdasági és monetáris unió (GMU) megvalósításához rövid, közép- és hosszú távon szükséges, egymásra épülő intézkedéseket. A tennivalók egy része megvalósítható a jelenlegi szerződések keretében, részben azonban szükség lenne a Szerződés módosítására.

A tervezet első szakasza – a bankunió létrehozása – majdnem elkészült. Az Európai Központi Bank gyakorolná a bankok feletti legfelsőbb szintű felügyeletet az euró-övezetben és néhány másik országban is, ahol az euró bevezetését tervezik. Az EU törvényalkotói továbbá közös módszert fogadtak el a bankcsődök kezelésére, amit a közös válságkezelési alap fog támogatni.

A második szakaszban tovább erősítenék a közös költségvetési és gazdaságpolitikát – beleértve az adó- és foglalkoztatás-politikát is –, ami fokozott fiskális képességgel járna együtt.

Az euróövezeten belül saját forrásokon alapuló, célirányos fiskális kapacitás biztosítana kellő támogatást a nehéz helyzetben lévő nagy gazdaságok jelentős strukturális reformjaihoz is. Mindez a Konvergencia- és Versenyképességi Eszköz segítségével fejleszthető ki, de alapját a Szerződések új és célirányos elemei jelentenék. Az adósságcsökkentés és a pénzpiacok stabilizálása érdekében felmerülhet egy szigorú feltételekhez kötött adósságtörlesztési alap, valamint eurókincstárjegyek létrehozása is. A fiskális kapacitások és egyéb eszközök monitorozását és kezelését a Bizottságon belül létrehozandó GMU Kincstár végezné.

Hosszabb távon (5 éven túl) a szuverenitás, felelősségvállalás és szolidaritás megfelelő, európai szintű összehangolására építve lehetségessé válna az önálló euróövezeti költségvetés megteremtése, amely biztosítaná a GMU számára a gazdasági sokk sújtotta tagállamok támogatásához szükséges fiskális kapacitást. A szoros egységet alkotó gazdasági és költségvetési irányítási keret szintén lehetővé tenné közös adósságinstrumentumok kibocsátását, amely javítaná a piacok működését és a monetáris politika megvalósítását. Ez jelentené a GMU végső szakaszát.

tudjon meg többet

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése