Navigačný riadok

Vedeli ste, že...

Did you know?

Výhody eura

Priemerná inflácia sa v prvej decade existencie HMÚ pohybovala tesne nad 2 %, čo znamená pokles v porovnaní s 3 % infláciou v deväťdesiatych rokoch a s inflačným rozpätím od 8 do 10 % v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Objem medzinárodných dlhových cenných papierov v eurách prevýšil v roku 2004 objem dlhových cenných papierov v amerických dolároch.

Kedysi človeku s 1 000 nemeckými markami vo vrecku, ktorý cestoval cez 15 krajín EÚ a v každej z nich si menil peniaze, zostalo pri návrate domov menej ako 500 mariek bez toho, aby si vôbec niečo kúpil. Keď si dnes so sebou človek vezme 1000 eur, domov sa vráti s rovnakou čiastkou.

Transakčné náklady môžu byť veľmi vysoké – pred prijatím eura sa v EÚ odhadovali na 0,3 až 0,4 % HDP, t. j. 20 až 25 miliárd eur.

Po zavedení predpisov o cezhraničných platbách v eurách v roku 2001 sa priemerné náklady na prevod 100 EUR znížili z 24 EUR na 2,4 EUR.

Od decembra 2006 je celková hodnota eurobankoviek a euromincí v obehu spravidla vyššia než hodnota hotovosti amerického dolára v obehu.

Euro je v súčasnosti druhou najväčšou rezervnou menou na svete po americkom dolári. Približne 24 % svetových rezerv je dnes v eurách.

Ide o druhú najaktívnejšie obchodovanú menu na svete, ktorá sa použije v približne 20 % denných transakcií na devízových trhoch.

Eurobankovky a euromince

Na starších minciach je zobrazená EÚ pred rokom 2004, na nových minciach zavedených od roku 2007 je zobrazená celá Európa, čo odráža rozšírenie Únie.

Každá krajina eurozóny môže dvakrát do roka vydať dvojeurovú pamätnú mincu.

Pred zavedením eura sa vytlačilo približne 14 miliárd eurových bankoviek v hodnote 633 miliárd eur a z 250 000 ton kovu sa vyrobilo 52 miliárd eurových mincí.

Pri zavedení eurovej hotovosti ráno 1. januára 2002 bolo v eurozóne k dispozícii približne 7,8 miliárd bankoviek v hodnote 140 miliárd eur.

K februáru 2014 bolo v obehu vyše 15,8 miliárd eurobankoviek v hodnote vyše 934 miliárd EUR a vyše 106,2 miliárd euromincí v hodnote vyše 24 miliárd EUR.

Ku koncu februára 2002 sa stiahlo vyše 6 miliárd bankoviek a takmer 30 miliárd národných mincí a pre vyše 300 miliónov občanov v 12 krajinách to znamenalo očakávaný príchod eura.

Bankovky
Prvé písmeno sériového čísla označuje krajinu, ktorá bankovku vydala. Napríklad "Z" označuje Belgicko a "Y" Grécko.

Eurobankovky zobrazujú sedem architektonických období: klasiku, románsky sloh, gotiku, renesanciu, barok/rokoko, architektúru železa a skla a modernú architektúru 20. storočia.

Jedna 1-eurová minca váži 7,5 gramu, takže milión 1-eurových mincí by vážil 7,5 tony – čo je hmotnosť dospelého slona afrického!

Európska centrálna banka má výlučné právo povoľovať vydávanie eurobankoviek. Na ich vydávaní sa spolupodieľajú národné centrálne banky. Euromince sa vydávajú v krajinách EÚ, ktoré tvoria eurozónu, v objemoch schválených ECB.

Eurobankovky zvyčajne "putujú" v eurozóne smerom zo severu na juh. Je to preto, že Európania zo severu viac navštevujú krajiny na juhu Európy, najmä počas dovoleniek

Súčasť eurozóny môžu tvoriť len členovia EÚ.
Andorra, Monako, San Maríno a Vatikánsky mestský štát však používajú euro ako svoju menu, aj keď oficiálne netvoria súčasť eurozóny ani EÚ, a na základe menových dohôd s EÚ sú oprávnené vydávať v obmedzenom množstve svoje vlastné euromince.

Správa ekonomických záležitostí EÚ

V roku 2011 mali krajiny eurozóny nižší schodok štátneho rozpočtu (4,1 % HDP) ako Spojené štáty (9,6 % HDP) a Japonsko (8,2 % HDP).

V roku 2011 mali krajiny eurozóny nižší verejný dlh (87 % HDP) ako Spojené štáty (102,9 % HDP) a Japonsko (229,8 % HDP).

V období rokov 2008 – 2012 poskytli európske vlády finančnú podporu bankám (najmä vo forme záruk a kapitálových injekcií), aby zabránili kolapsu bankového systému. Táto podpora kulminovala na úrovni 1 540 miliárd eur a v júni 2012 klesla na 1 050 miliárd eur.

Írsko sa v decembri 2013 stalo prvou krajinou, ktorá úspešne ukončila svoj program makroekonomických úprav. O programe sa oficiálne rozhodlo v decembri 2010. Zahŕňa balík spoločného financovania vo výške 85 miliárd eUR a vzťahoval sa na obdobie rokov 2010 – 2013.

Údaje o hospodárstve EÚ

S 333 miliónmi obyvateľov v roku 2012 je eurozóna jednou z najväčších vyspelých ekonomík vo svete. Na porovnanie, v Spojených štátoch žije 314 miliónov a v Japonsku 128 miliónov ľudí.

Z hľadiska podielu na svetovom HDP bola eurozóna v roku 2012 spomedzi ekonomík s jednotnou menou druhou najväčšou ekonomikou s 13,7 %, po Spojených štátoch s 18,9 %. Podiel Japonska bol 5,6 %.

Vývoz tovaru a služieb z eurozóny ako podiel na HDP bol v roku 2012 výrazne vyšší (26,8 %) ako v Spojených štátoch (14,1 %) či v Japonsku (15,4 %).

Hospodárstvo EÚ – vyjadrené z hľadiska produkcie tovarov a služieb (HDP), je v súčasnosti väčšie ako hospodárstvo USA: HDP EÚ v roku 2012 dosiahol 12 945 402 miliónov EUR

Napriek tomu, že v EÚ žije len 7 % svetovej populácie, predstavuje obchod EÚ s ostatnými krajinami okolo 20 % globálneho vývozu a dovozu.

Približne dve tretiny objemu všetkých obchodných výmen EÚ sa uskutočňujú medzi štátmi EÚ.

Rozličné

Pri vytvorení eurozóny mali zakladajúce krajiny EÚ k dispozícii trojročné prechodné obdobie medzi prijatím eura ako „zúčtovacej jednotky“ pre bezhotovostné transakcie v roku 1999 a zavedením eurovej hotovosti v roku 2002.

Eurozóna
Od zavedenia eura vzrástol počet členov eurozóny z 12 na 18 krajín. Všetky krajiny EÚ však tvoria súčasť hospodárskej a menovej únie.

Súdny dvor Európskej únie potvrdil platnosť rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS).

Znak eura je kombináciou gréckeho písmena epsilon [ε] a písmena "E" označujúceho Európu. Dve vodorovné čiary značia stabilitu.

EÚ sa rozprestiera na ploche 4 milióny km² a s počtom obyvateľov 503 miliónov sa v celosvetovom meradle radí na tretie miesto za Čínu a Indiu.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo