Navigācijas ceļš

Vai jūs zināt?

Did you know?

Euro priekšrocības

Pirmajā EMS desmitgadē vidējā inflācija bija nedaudz lielāka par 2 %, kas ir kritums, salīdzinot ar 3 % 1990. gados un 8 -10 % 1970. un 1980. gados.

Starptautiskie parāda vērtspapīri euro valūtā 2004. gadā pārsniedza parāda vērtspapīrus ASV dolāros

Agrāk cilvēks ar 1000 vācu markām kabatā, ceļodams pa 15 ES valstīm un katrā no tām samainīdams naudu, būtu zaudējis vairāk nekā 500 markas par valūtas maiņas komisijas maksu vien, pat ja neko nebūtu nopircis. Mūsdienās, dodoties ceļā ar 1 000 eiro, viņš atgrieztos mājās ar to pašu naudas summu.

Darījumu izmaksas var būt ļoti lielas — pirms eiro ieviešanas tās tika novērtētas kā 0,3 % līdz 0,4 % no ES IKP, t. i., 20–25 miljardu eiro apmērā ik gadu.

Vidējās izmaksas par EUR 100 pārskaitīšanu ir samazinājušās no EUR 24 līdz EUR 2,40, jo noteikumi par eiro pārrobežu maksājumiem tika ieviesti 2001. gadā.

Kopš 2006. gada decembra apgrozībā esošo eiro banknošu un monētu vērtība kopumā ir bijusi lielāka nekā apgrozībā esošo skaidras naudas ASV dolāru vērtība.

Eiro ir pasaulē otrā visplašāk izmantotā rezerves valūta pēc ASV dolāra. Aptuveni 24 % pasaules valūtas rezervju tagad tiek glabātas eiro.

Eiro ir otra visaktīvāk tirgotā valūta pasaulē, kuru izmanto aptuveni 20 % ikdienas darījumu valūtas tirgos.

Eiro banknotes un monētas

Uz vecākajām monētām attēlota ES pirms 2004. gada, uz jaunākajām, kas emitētas pēc 2007. gada, attēlota visa Eiropa, tā atspoguļojot Eiropas Savienības paplašināšanos).

Visas eiro zonas dalībvalstis divreiz gadā var izlaist 2 eiro piemiņas monētas.

Eiro ieviešanas sagatavošanas posmā iespieda apmēram 14 miljardus eiro banknošu, kuru vērtība bija 633 miljardi eiro, un izgatavoja 52 miljardus eiro monētu, izmantojot 250 000 tonnu metāla.

Apmēram 7,8 miljardi banknošu 140 miljardu eiro vērtībā bija pieejamas eiro zonā 2002. gada 1. janvāra rītā, kad tika ieviesti eiro skaidras naudas norēķini.

Līdz 2014. gada februārim apgrozībā bija apmēram 15,8 miljardi eiro banknošu vairāk nekā 934 miljardu eiro vērtībā un gandrīz 106,2 miljardi eiro monētu, kuru vērtība bija vairāk nekā 24 miljardi eiro.

Līdz 2002. gada februārim vairāk nekā 6 miljardi banknošu un gandrīz 30 miljardi valstu monētu tika izņemti no apgrozības, un eiro beidzot bija sasniedzis vairāk nekā 300 miljonus pilsoņu 12 valstīs.

Visu šobrīd (2013. gada. jūnijs) apgrozībā esošo eiro monētu kopējas svars (431,799 tonnas) ir ekvivalents gandrīz 43 Eifeļa torņiem.

Vairāk kā 320,000 bankomātu izsniedz skaidru naudu eiro zonā.

Ja visas šobrīd (2013.gada jūnijs) apgrozībā esošās eiro banknotes sakārtotu citu citas gala, tās noklātu 2,117,066 km, kas ir ekvivalents gandrīz 3 lidojumiem līdz mēnesim un atpakaļ vai 53 ceļojumiem apkārt pasaulei.

Banknotes
Sērijas numura pirmais burts ir vienīgā pazīme, pēc kuras var noteikt, kura valsts banknoti emitējusi. Piemēram, "Z" nozīmē Beļģiju, bet "Y" — Grieķiju.

Uz eiro banknotēm redzami septiņu laikposmu arhitektūras stili: antīkais, romānika, gotika, renesanse, baroks un rokoko, tērauda un stikla, kā arī modernā 20. gs. arhitektūra.

Viena 1 eiro monēta sver 7,5 gramus, tādējādi viens miljons 1 eiro monētu svērtu aptuveni 7,5 tonnas, kas ir tikpat, cik sver pieaudzis Āfrikas zilonis!

Eiropas Centrālajai bankai vienīgajai ir tiesības atļaut eiro banknošu emisiju. Banknotes ražo valstu centrālās bankas kopīgi. Eirozonas dalībvalstis emitē eiro monētas ECB apstiprinātā apjomā.

Kādā virzienā eiro banknotes parasti "pārvietojas" eiro zonā? No ziemeļiem uz dienvidiem! Tā notiek tāpēc, ka daudz ziemeļos dzīvojošu eiropiešu ceļo uz Eiropas valstīm, kas atrodas dienvidos, īpaši brīvdienās.

Tikai ES dalībvalstis var būt eirozonas dalībnieces. Tomēr Andora, Monako, Sanmarīno un Vatikāna Pilsētvalsts, lai gan tās oficiāli nav eirozonas dalībnieces vai ES dalībvalstis, izmanto eiro kā savu valūtu, un tām saskaņā ar monetārajiem nolīgumiem ar ES ir tiesības ierobežotā daudzumā emitēt pašām savas eiro monētas.

ES ekonomikas pārvaldība

2011. gadā eirozonā ietilpstošo ES dalībvalstu budžeta deficīts (4,1 % no IKP) bija mazāks nekā ASV (9,6 % no IKP) un Japānā (8,2 % no IKP).

2011. gadā eirozonā ietilpstošo ES dalībvalstu valsts parāds (87 % no IKP) bija mazāks nekā ASV (102,9 % no IKP) un Japānas (229,8 % no IKP).

Lai nepieļautu banku sistēmas sabrukumu, no 2008. gada līdz 2012. gadam Eiropas valstu valdības sniedza bankām finansiālu palīdzību, galvenokārt garantiju un kapitāla “injekciju” veidā. Šā atbalsta maksimālais apjoms bija 1540 miljardi eiro, un 2012. gada jūnijā tas bija samazinājies līdz 1050 miljardiem eiro.

Īrija bija pirmā dalībvalsts, kura 2013. gada decembrī sekmīgi pabeidza ekonomikas korekciju programmu. Par programmas sākšanu oficiāli vienojās 2010. gada decembrī. Tās kopējais finansējums bija 85 miljardi euro, un tā attiecās uz 2010.–2013. gadu.

ES ekonomikas mērogs

Iedzīvotāju skaita ziņā euro zona ir viena no lielākajām attīstītajām tautsaimniecībām pasaulē (2012. gadā – 333 milj. iedzīvotāju). Salīdzinājumam: ASV bija 314 milj., bet Japānā – 128 milj. iedzīvotāju.

2012. gadā euro zona bija otra lielākā tautsaimniecība, kurā lieto vienotu valūtu. Tās īpatsvars pasaules iekšzemes kopproduktā (IKP) bija 13.7%. Pirmajā vietā bija ASV (18.9%), bet Japānas daļa bija 5.6%.

Euro zonas preču un pakalpojumu eksporta daļa IKP 2012. gadā bija ievērojami augstāka (26.8%) nekā atbilstošie ASV (14.1%) un Japānas (15.4%) rādītāji.

ES ekonomika saražoto preču un pakalpojumu vērtības ziņā (IKP) tagad pārspēj ASV: ES IKP 2012. gadā: 12 945 402 milj. eiro. Lai arī ES dzīvo tikai 7 % no pasaules iedzīvotājiem, tās tirdzniecība ar pārējām pasaules valstīm ir apmēram 20 % no kopējā pasaules eksporta un importa apjoma.

Apmēram divas trešdaļas ES valstu kopējās tirdzniecības tiek īstenotas ar citām ES valstīm.

Dažādi

Eiro zonas veidošanas laikā ES dibinātājvalstīs bija noteikts trīs gadu pārejas periods no eiro ieviešanas bezskaidras naudas norēķinos 1999. gadā līdz eiro banknošu un monētu ieviešanai 2002. gadā.

Eirozona
Kopš eiro ieviešanas eirozonas dalībnieku skaits ir pieaudzis no 12 līdz 18 valstīm. Tomēr visas ES dalībvalstis ietilpst ekonomiskajā un monetārajā savienībā.

Eiropas Savienības Tiesa apstiprināja Eiropas Padomes lēmumu, ar kuru izveido Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM).

Eiro simbols ir grieķu burta "epsilon" [ε] un Eiropas nosaukuma pirmā burta "E" apvienojums. Abas horizontālās svītras simbolizē stabilitāti.

Eiropas Savienības platība ir vairāk nekā 4 miljoni km², un tajā ir 503 miljoni iedzīvotāju — trešais lielākais iedzīvotāju skaits pasaulē pēc Ķīnas un Indijas.

To cilvēku skaits, kuri ir vecāki par 60 gadiem, Eiropā 2020. gadā pirmo reizi būs lielāks nekā to cilvēku skaits, kuri ir jaunāki par 25 gadiem. Paredzamais mūža ilgums kopš 1960. gada ir palielinājies par vidēji astoņiem gadiem. Faktiski var paredzēt, ka Eiropas Savienībā tagad dzimušas meitenes vidēji sasniegs 82 gadu vecumu un zēni – 77 gadu vecumu.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu