Navigációs útvonal

Tudta-e?

Did you know?

Az euro előnyei

Az infláció átlagos értéke a hetvenes és nyolcvanas évekre jellemző 8-10 százalékot, valamint a kilencvenes években jellemző 3 százalékot követően a GMU első évtizedében alig haladta meg a 2 százalékot.

Az euróban denominált, hitelviszonyt megtestesítő nemzetközi értékpapírok értéke 2004-ben felülmúlta az USA-dollárban kibocsátottakét.

Azelőtt, ha valaki 1000 német márkával a zsebében végigutazott 15 tagállamon, és mindenütt átváltotta a pénzét, kevesebb mint 500 márkával tért haza, anélkül hogy bármit vásárolt volna. Ha ma valaki 1000 euróval indul el, ugyanezzel az összeggel a zsebében térhet vissza.

A tranzakciós költségek nagyon magasak lehetnek; az euró bevezetése előtt az EU-ban értéküket a GDP 0,3–0,4 százalékára becsülték, azaz 20–25 milliárd euróra.

2001 m. įvedus tarptautinių mokėjimų eurais taisykles, vidutinės išlaidos pervedant 100 eurų sumažėjo nuo 24 iki 2,40 eurų.

Nuo 2006 m. gruodžio mėnesio apyvartoje esančių eurų banknotų ir monetų vertė paprastai viršijo apyvartoje esančių grynųjų JAV dolerių vertę.

Az euró a világ második legnagyobb tartalékvalutája az amerikai dollár után. A nemzetközi valutatartalékok kb. 24%-át tartják euróban.

A világon a második leggyakrabban gazdát cserélő pénznem az euro, a devizapiacon a napi tranzakciók kb. 20%-át teszi ki.

Euróbankjegyek és -érmék

A régebbi érméken a 2004 előtti EU látható, míg a 2007 óta forgalomba hozottakon, az Unió bővítését tükrözve, Európa egésze.

Az euróövezet minden tagállama jogosult arra, hogy évente kétszer 2 euró névértékű emlékérmét bocsásson ki.

Az euró bevezetésére készülve mintegy 14 milliárd euróbankjegyet nyomtattak – 633 milliárd euró értékben –, és 52 milliárd euróérmét vertek, amihez 250 000 tonna fémet használtak föl.

Körülbelül 7,8 milliárd darab, 140 milliárd euro értékű bankjegy került forgalomba 2002. január 1-jén, amikor az euró készpénz formájában bevezetésre került.

2014 februárában több mint 14,7 milliárd euróbankjegy volt forgalomban, 880 milliárd eurót meghaladó értékben, és több mint 101,9 milliárd euróérme, 23,4 milliárd eurót meghaladó értékben.

2002. február végére öbb mint 6 milliárd db bankjegyet és közel 30 milliárd db nemzeti érmét vontak be, és 12 ország több mint 300 millió lakosa számára végre megérkezett az euró.

Bankjegyek
A sorozatszám első betűje egyértelműen azonosítja a bankjegyet kibocsátó országot. A "Z" például Belgium, az "Y" pedig Görögország.

Az euróbankjegyek hét építészeti korszakot ábrázolnak: klasszikus; román; gótikus; reneszánsz; barokk/rokokó; vas és üveg; modern 20. századi.

Az egyeurós érme súlya 7,5 gramm, tehát egymillió egyeurós érme 7,5 tonna. Ez egy felnőtt afrikai elefánt súlya!

Az Európai Központi Banknak kizárólagos joga van az euróbankjegy-kibocsátás engedélyezésére. A bankjegyek előállítása és forgalomba bocsátása a nemzeti jegybankok feladata. Az euróérméket az euróövezet tagállamai adják ki az EKB által jóváhagyott mennyiségben.

Az euróövezeten belül általában melyik irányba "vándorolnak" az euróbankjegyek? Északról dél felé. Ez azért van így, mert több észak-európai utazik a dél-európai országokba, főleg üdülni.

Az euróövezetnek csak az Európai Unió tagjai lehetnek részesei.
Ennek ellenére – bár hivatalosan nem képezik sem az euróövezet, sem az EU részét – Andorra, Monaco, San Marino és Vatikánváros saját pénznemükként használják az eurót és az Unióval kötött monetáris megállapodásaik értelmében jogosultak korlátozott számú saját euróérme kibocsátására.

Az Európai Unió gazdasági kormányzása

Az euróövezeti országok költségvetési hiánya 2011-ben a GDP 4,1%-a volt, ami alacsonyabb, mint az Egyesült Államoké (9,6%) és Japáné (8,2%).

Az euróövezeti országok államadóssága 2011-ben a GDP 87%-a volt, ami alacsonyabb, mint az Egyesült Államoké (102,9%) és Japáné (229,8%).

2008 és 2012 között az európai kormányok a bankrendszer teljes összeomlásának megelőzése érdekében pénzügyi segítségben részesítették a bankokat. A támogatás legjellemzőbb formái garanciák és tőkeinjekciók voltak. A segítségnyújtás legnagyobb összege 1540 milliárd euró volt, ami 2012 júniusára 1050 milliárd euróra csökkent.

Írország 2013 decemberében első országként sikeresen lezárhatta gazdasági kiigazítási programját. a programról 2010 decemberében született hivatalos megállapodás. A program 85 milliárd EUR-s közös finanszírozási csomagot tartalmazott, és a 2010–2013 közötti időszakra szólt.

Az EU gazdasági tevékenysége számokban

Az euroövezet a világ egyik legnagyobb, fejlett gazdasága, népessége 2012-ben 333 millió volt. Összehasonlításképpen az Egyesült Államoknak 314 millió, Japánnak pedig 128 millió lakosa volt ugyanebben az időpontban.

A világ GDP-jében való részesedését tekintve 2012-ben az euroövezet a világ második legnagyobb egységes valutaövezetet alkotó gazdaságának számított 13,7%-kal, összehasonlításképpen az Egyesült Államok 18,9%-os, Japán 5,6%-os aránnyal rendelkezik..

2012-ben az övezetben az áru- és szolgáltatásexport 26,8%-kal a GDP jóval nagyobb részét tette ki, mint az Egyesült Államok (14,1%) és Japán (15,4%) esetében.

Az EU gazdasága – az általa előállított áruk és szolgáltatások összességét tekintve (GDP) – ma már nagyobb, mint az USA gazdasága: Az uniós GDP 2012-ben 12 945 402 millió eurót tett ki.

Bár az Európai Unióban a világ népességének mindössze 7%-a él, a más országokba irányuló uniós export és az EU-ba érkező import a világkereskedelem mintegy 20%-át teszi ki.

Az uniós tagországok összkereskedelmük kétharmadát egymással bonyolítják le.

Egyéb

Az euróövezet létrehozásakor az alapító tagállamoknak hároméves átmeneti időszak állt rendelkezésére az eurónak mint „számlapénznek” a készpénzmentes ügyletekben való 1999-es megjelenése és az euró készpénz formájában való 2002-es bevezetése között.

A közös valuta életbe léptetése óta a 12 országból álló euróövezet 18 tagúvá bővült. A gazdasági és monetáris unióban azonban valamennyi uniós ország részt vesz.

Az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló európai tanácsi határozat érvényességét az Európai Unió Bírósága is megerősítette.

Az eurójel a görög epszilon [ε] betű és az "E" betű (mint Európa) kombinációja. A két vízszintes vonás a stabilitást jelképezi.

Az EU területén (amely több mint 4 millió km²) 503 millióan élnek – az EU népessége Kína és India után a harmadik legnagyobb a világon.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése