Navigointipolku

Tiesitkö?

Did you know?

Euron edut

Inflaatio oli talous- ja rahaliiton ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella keskimäärin hieman yli 2 prosenttia, kun se oli 1990-luvulla ollut 3 prosenttia ja 1970- ja 1980-luvuilla 8–10 prosenttia.

Euromääräisten kansainvälisten joukkovelkakirjojen arvo ylitti Yhdysvaltain dollareina liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjojen arvon vuonna 2004.

Jos aiemmin matkusti 1 000 Saksan markkaa kukkarossaan 15 nykyisen EUmaan läpi ja vaihtoi rahaa jokaisessa, oli kotiin palatessaan yli 500 markkaa köyhempi – vaikkei olisi ostanut mitään. Nykyään 1 000 euroa mukanaan lähtevällä matkalaisella olisi kotiin palatessaan sama summa kukkarossaan.

Rahanvaihtokustannukset voivat olla hyvinkin suuret – ennen euron käyttöönottoa ne olivat EU:ssa arviolta 0,3–0,4 prosenttia BKT:stä eli noin 20–25 miljardia euroa.

Tilisiirtojen keskimääräiset kustannukset sataa euroa kohti ovat laskeneet 24 eurosta 2,40 euroon sen jälkeen, kun rajatylittäviä euromääräisiä maksuja koskevat säännöt otettiin käyttöön vuonna 2001.

Joulukuusta 2006 liikkeessä olevien euroseteleiden ja kolikoiden arvo on yleensä ollut suurempi kuin käteisenä liikkeessä olevien Yhdysvaltain dollarien arvo. Euron avulla:

Euro on maailman toiseksi suurin varantovaluutta heti Yhdysvaltain dollarin jälkeen. Noin 24 % maailman valuuttavarannoista on nykyisin euromääräisiä.

Euro on toiseksi tärkein kauppavaluutta maailmassa: noin 20 % kansainvälisten valuuttamarkkinoiden päivittäisistä valuuttakaupoista tehdään euroilla.

Eurosetelit ja -kolikot

Vanhemmissa kolikoissa on EU ennen vuotta 2004; uudemmissa, vuodesta 2007 alkaen liikkeeseen lasketuissa kolikoissa on koko Euroopan kartta unionin laajennuttua.

Kukin euroalueen maa voi kaksi kertaa vuodessa laskea liikkeeseen 2 euron erikoisrahan.

Euron käyttöönottoa valmisteltaessa painettiin 14 miljardia euroseteliä, joiden arvo oli 633 miljardia euroa, ja lyötiin 52 miljardia kolikkoa, joihin kului 250 000 tonnia metallia.

Euroalueella oli saatavissa noin 7,8 miljardia seteliä, joiden arvo oli 140 miljardia euroa, kun euro otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1.1.2002.

Vuoden 2014 helmikuussa liikkeessä oli yli 15,8 miljardia euroseteliä yli 934 miljardin euron arvosta ja yli 106,2 miljardia eurokolikkoa yli 24 miljardin euron arvosta.

Viimeistään helmikuun 2002 lopussa, yli 6 miljardia seteliä ja lähes 30 miljardia kansallista kolikkoa oli vedetty pois liikkeestä, ja yli 300 miljoonaa kansalaista 12 maassa käytti lopultakin euroa.

Setelit: Sarjanumeron ensimmäinen kirjain osoittaa setelin liikkeeseen laskeneen maan. Esimerkiksi "Z" tarkoittaa Belgiaa ja "Y" Kreikkaa.

Euroseteleissä kuvataan 7 rakennustyyliä: klassinen, romaaninen, goottilainen, renessanssi, barokki, teräs- ja lasiarkkitehtuuri, 1900-luvun moderni arkkitehtuuri.

Yksi yhden euron kolikko painaa 7,5 grammaa, joten miljoona yhden euron kolikkoa painaa 7,5 tonnia – saman verran kuin täysikasvuinen afrikannorsu.

Euroopan keskuspankilla on yksinoikeus myöntää lupa euroseteleiden liikkeeseenlaskuun. Kansalliset keskuspankit vastaavat yhteisesti niiden painamisesta. Euroalueeseen kuuluvat EU:n jäsenvaltiot laskevat liikkeeseen eurokolikoita, joiden määrä on Euroopan keskuspankin hyväksymä.

Euroseteleillä on taipumus liikkua euroalueella pohjoisesta etelään. Tämä johtuu siitä, että pohjoiseurooppalaiset matkustavat enemmän eteläeurooppalaisiin maihin (lähinnä lomillaan).

Ainoastaan EU:n jäsenvaltiot voivat kuulua euroalueeseen.

Vaikka Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikaanivaltio eivät kuulu virallisesti euroalueeseen tai EU:hun, ne käyttävät kuitenkin euroa valuuttanaan. Niillä on myös oikeus laskea liikkeeseen vähäisiä määriä omia eurokolikoitaan EU:n kanssa tekemiensä valuuttasopimusten perusteella.

EU:n talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmä

Vuonna 2011 euroalueeseen kuuluvien EU:n jäsenvaltioiden talousarvioiden alijäämä (4,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen) oli pienempi kuin Yhdysvaltojen (9,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen) ja Japanin (8,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen).

Vuonna 2011 euroalueeseen kuuluvien EU:n jäsenvaltioiden valtionvelka (87 prosenttia suhteessa bruttokansan¬tuotteeseen) oli pienempi kuin Yhdysval¬tojen (102,9 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen) ja Japanin (229,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen).

Euroopan valtiot myönsivät pankeille rahoitustukea vuosina 2008– 2012 pääasiassa takauksien ja pääomanlisäyksien muodossa estääkseen pankkijärjestelmän romahtamisen. Tuki oli suurimmillaan 1 540 miljardia euroa ja väheni 1 050 miljardiin euroon kesäkuussa 2012.

Irlannista tuli joulukuussa 2013 ensimmainen maa, joka saattoi talouden sopeutusohjelmansa onnistuneesti paatokseen. Ohjelmasta sovittiin virallisesti joulukuussa 2010. Se kasitti yhteisen rahoituspaketin, jonka arvo oli 85 miljardia euroa, ja kattoi vuodet 2010–2013.

EU:n talouden koko

Väkiluvultaan euroalue kuuluu maailman suurimpiin kehittyneisiin talouksiin. Euroalueen väkiluku oli 333 miljoonaa vuonna 2012, kun Yhdysvalloissa asui samaan aikaan 314 miljoonaa ihmistä ja Japanissa 128 miljoonaa.

Euroalue oli vuonna 2012 taloudeltaan toiseksi suurin maailman valuutta-alueista 13,7 prosentin osuudellaan maailmantalouden bruttokansantuotteesta (BKT). Edellä oli Yhdysvallat, jonka osuus oli 18,9 %. Japanin osuus oli 5,6 %.

Vuonna 2012 tavaroiden ja palvelujen viennin osuus BKT:stä oli euroalueella 26,8 % eli merkittävästi suurempi kuin vastaava osuus Yhdysvalloissa (14,1 %) tai Japanissa (15,4 %)

EU:n talous – tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotanto eli bruttokansantuote (BKT) – ylittää nykyään Yhdysvaltain BKT:n: EU:n BKT vuonna 2012: 12 945 402 miljoonaa euroa.

Vaikka EU:ssa asuu vain 7 % maailman väestöstä, muodostaa EU:n ja muiden maiden välinen kauppa noin 20 % koko maailman viennistä ja tuonnista.

Noin kaksi kolmasosaa EU-maiden kokonaiskaupasta on EU-maiden keskinäistä kauppaa.

Sekalaista

Kun euroalue luotiin, sitä perustamassa olleilla EU-mailla oli kolmen vuoden siirtymäaika, sillä ne ottivat euron käyttöön ensin tilirahana muissa kuin käteismaksuissa vuonna 1999, ja käteisrahana eurot otettiin käyttöön vuonna 2002.

Euroalue: Euroalueen jäsenien määrä on kasvanut alun perin 12:sta 18 valtioon. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat kuitenkin talous- ja rahaliiton jäseniä.

Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen pätevyyden.

Euron tunnuksessa yhdistyvät kreikan kielen epsilon-kirjain [ε] ja Eurooppaa tarkoittava kirjain 'E'. Kirjaimen poikki kulkee kaksi vaakasuoraa viivaa, jotka tarkoittavat vakautta.

EU:n pinta-ala on yli 4 miljoonaa km², ja sen asukasluku on 503 miljoonaa eli maailman kolmanneksi suurin Kiinan ja Intian jälkeen.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä