This site has been archived on 27/01/17
27/01/17

Navigačný riadok

01/01/2009 : Slovensko zavádza euro

Európska komisia bude podrobne sledovať priebeh zavádzania eura na Slovensku počínajúc 1. januárom 2009. Aktualizované informácie z prieskumov Komisie a slovenských inštitúcii budú uverejňované denne od 1. do 16. januára 2009.

Slovensko dnes prijalo euro


Krajiny eurozóny majú dnes dva dôvody na oslavu: môžu medzi sebou privítať nového, šestnásteho člena a ich spoločná mena euro oslavuje svoje desiate výročie. Všetky dostupné informácie nasvedčujú tomu, že prechod zo slovenskej koruny na euro prebehol hladko. Občania na celom Slovensku si môžu novú menu vyberať z bankomatov a používať ju pri každodenných platbách.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Pri príležitosti desiateho výročia eura blahoželám Slovensku a srdečne vítam všetkých jeho občanov v eurozóne. Vďaka spoločnej mene sa Slovensko ľahšie zapojí do európskeho kolektívneho úsilia zameraného na oživenie hospodárstva a ľahšie bude z neho ťažiť. Vstupom do eurozóny Slovensko zlepšilo svoje dlhodobé možnosti rastu, zamestnanosti a kontroly inflácie. Ale euro je viac než mena. V tento historický prvý deň nového roka je Slovensko presvedčivým symbolom hospodárskeho a politického napredovania a európskej integrácie.“

„Skutočnosť, že sa Slovensko stáva 16. krajinou, ktorá prijíma euro, je spolu s desiatym výročím európskej meny významnou udalosťou nielen pre eurozónu, ale aj pre celú Úniu. Euro sa stalo symbolom identity EÚ a ukázalo sa ako pevný stabilizačný faktor na peňažných trhoch v eurozóne aj mimo nej. Nejde o zanedbateľnú skutočnosť, pretože celosvetová finančná a hospodárska kríza neušetrila žiadne iné trhy, od bankových až po trhy s cennými papiermi. Mali by sme byť na tento úspech hrdí a musíme zachovať zdravý rozpočtový a makroekonomický rámec, ktorý umožnil euru takto uspieť. Komisia je odhodlaná uplatňovať pakt rastu a stability a pokračovať vo svojich povinnostiach, ktoré sa týkajú rozpočtového dohľadu a ktoré jej vyplývajú zo Zmluvy o založení ES,“ povedal Joaquín Almunia, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti.
Čítať ďalej

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo