Sökväg

Euron i världen

Euron är valutan i euroområdet, men den har också en stark ställning internationellt. Valutor används för att lagra, skydda och utbyta välstånd mellan länder, organisationer och privatpersoner och euron gör allt detta på ett globalt plan. Sedan euron infördes 1999 har den etablerat sig som en av de viktigaste internationella valutorna och överskuggas bara av den amerikanska dollarn.

Inom euroområdet används euron av myndigheter, företag och privatpersoner för att köpa och sälja varor och tjänster. Euron används också för att lagra och skapa framtida välstånd genom besparingar och investeringar. Euroområdets ekonomi är världens näst största. Dess storlek, stabilitet och styrka gör euron mer och mer attraktiv även utanför EU. Både den offentliga och privata sektorn i länder utanför EU skaffar sig och använder euron för en lång rad ändamål, bland annat för handel och som valutareserv. Därför är euron idag den näst viktigaste internationella valutan efter US-dollarn. Den utbredda användningen av euron i det internationella finansiella och monetära systemet visar dess globala betydelse:

  • Euron används vid sidan av dollarn i stor utsträckning som en viktig reservvaluta som kan användas i händelse av en monetär kris. Under 2015 var över en femtedel av världens valutareserver i euro.
  • Euron är också näst dollarn den valuta man handlar mest aktivt med på utländska valutamarknader. Den är den ena parten i omkring 33 % av de dagliga transaktionerna i världen.
  • Euron används i stor omfattning av regeringar och företag runtom i världen för att ta upp lån. Under var 2015 andelen skulder utfärdade i euro på världsmarknaden runt 40 %, dvs. på samma nivå som US-dollarn.
  • Euron används allt oftare vid fakturering och betalning i internationell handel, inte bara mellan euroområdet och länderna utanför, utan också mellan länder utanför EU. Den används som faktureringsvaluta för över 50 % av all import till euroområdet och för drygt 65 % av all export från euroområdet.
  • Flera länder förvaltar sina valutor genom att binda dem till euron, som fungerar som en ”ankarvaluta” eller referensvaluta.

Eurons ställning som internationell valuta och euroområdets storlek och ekonomiska betydelse gör att ledande internationella ekonomiska organisationer som Internationella valutafonden och G7 i allt högre grad betraktar euroområdets ekonomi som en enhet. Det skapar större respekt för EU i världen.

För att utnyttja denna starkare ställning och bidra effektivt till internationell finansiell stabilitet talar företrädarna för euroområdet allt oftare med en enda röst i viktiga ekonomiska forum. Det sker genom en närmare samordning mellan euroländerna, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen på internationella ekonomiska möten.

En rad länder och regioner utanför EU är också tätt knutna till euron. Det stabila monetära systemet bakom euron gör den till en populär ”ankarvaluta”, särskilt för de länder som har särskilda institutionella avtal med EU, till exempel förmånshandelsavtal. Genom att knyta sin valuta till euron får de nationella ekonomierna mer säkerhet och stabilitet.

Euron används också ofta i länder och regioner som gränsar till euroområdet, till exempel i Sydvästeuropa. Några länder – Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten – använder euron som sin officiella valuta i enlighet med de särskilda monetära avtalen med EU. De får också utfärda ett visst antal egna euromynt.