Navigacijska pot

Evro v svetu

Evro je valuta evroobmočja in se hkrati uporablja tudi v mednarodnem okolju. Valute so sredstva, s katerimi se shranjuje, varuje in izmenjuje premoženje med državami, organizacijami in posamezniki. Svetovna valuta, kot je evro, opravlja to na svetovni ravni. Od svoje uvedbe leta 1999 se je utrdil kot glavna mednarodna valuta takoj za ameriškim dolarjem.

V evroobmočju je enotna valuta evro sredstvo, s katerim vlade, podjetja in posamezniki opravljajo in prejemajo plačila za blago in storitve. Prav tako se uporablja za shranjevanje in ustvarjanje premoženja za prihodnost, na primer z varčevanjem in naložbami. Vendar je evro zaradi velikosti, stabilnosti in moči gospodarstva evroobmočja, ki je drugo največje na svetu za Združenimi državami, čedalje bolj priljubljen tudi zunaj svojih meja.

V javnem in zasebnem sektorju v tretjih državah je evro vedno bolj pomemben in se uporablja za različne namene, tudi v trgovini ali za devizne rezerve. Zato je evro danes druga najpomembnejša mednarodna valuta za ameriškim dolarjem.

Razširjena uporaba evra v mednarodnih finančnih in monetarnih sistemih odraža njegov pomen v svetu:

  • evro se čedalje bolj uporablja za objavljanje javnega dolga in dolga podjetij v svetu. Konec leta 2006 je delež evra na mednarodnih trgih dolgov znašal približno tretjino, medtem ko je ameriški dolar znašal 44 % vseh dolgov,
  • svetovne banke po svetu odobrijo znatna posojila, denominirana v evrih,
  • evro je druga najbolj pogosta valuta, s katero se veliko trguje na deviznih trgih; uporablja se v približno 40 % dnevnih transakcij,
  • evro se zelo veliko uporablja za izdajanje računov in plačevanje v mednarodni trgovini med evroobmočjem in tretjimi državami ter med tretjimi državami, vendar v manjši meri,
  • evro se poleg ameriškega dolarja pogosto uporablja kot rezervna valuta za izredne monetarne razmere. Konec leta 2006 je bila več kot četrtina svetovnih deviznih rezerv hranjena v evrih, medtem ko je bilo leta 1999 takih rezerv le 18 %. Med tistimi, ki so najbolj povečale svoje rezerve v evrih, so države v razvoju, tj. z 18 % leta 1999 na približno 30 % leta 2006,
  • več držav svoje valute veže na z evro, ki se uporablja kot rezervna ali referenčna valuta.


Status evra kot svetovne valute v kombinaciji z velikostjo in gospodarsko pomembnostjo evroobmoeuro area, is leading international economic organisations, such as the IMF and the G8, increasingly to view the euro-area economy as one entity. This gives the European Union a stronger voice in the world

Za izkoriščanje tega vplivnega položaja in učinkovito prispevanje k mednarodni finančni stabilnosti nastopa evroobmočje na pomembnih gospodarskih forumih enotno, kar je posledica tesnega usklajevanja držav članic evroobmočja, Evropske centralne banke in Evropske komisije.

Številne tretje države in regije so še tesneje povezane z evrom. Zaradi stabilnega monetarnega sistema, na katerem temelji evro, je ta za njih še privlačnejša rezervna valuta, zlasti za tiste, ki imajo posebne institucionalne dogovore z EU, kot so preferencialni trgovinski dogovori. Z vezavo svoje valute na evro so njihova nacionalna gospodarstva bolj zanesljiva in stabilna.

Evro se veliko uporablja tudi v tretjih državah in regijah, ki mejijo na evroobmočjo, na primer v Jugovzhodni Evropi, medtem ko uporabljajo nekatere druge države – Andorra, Monako, San Marino in Vatikan – evro kot svojo uradno valuto v skladu s posebnimi monetarnimi dogovori z EU in lahko izdajajo lastne evrske kovance, katerih količina je omejena.