Cale de navigare

Euro în lume

Pe lângă faptul că este moneda zonei euro, moneda unică europeană are o prezență internațională puternică. Monedele sunt mijloacele prin care bogăția este stocată, protejată și schimbată între țări, organizații și indivizi. O monedă internațională, cum este euro, îndeplinește această funcție la scară globală. De la introducerea sa în 1999, s-a impus ca monedă internațională majoră, a doua după dolarul american.

În cadrul zonei euro, moneda unică este mijlocul prin care guvernele, întreprinderile și persoanele fizice efectuează și încasează plăți pentru bunuri și servicii. Euro este utilizat, de asemenea, pentru a stoca și crea bogăție în viitor, sub formă de economii și investiții. Având în vedere dimensiunea, stabilitatea și soliditatea economiei zonei euro - a doua ca importanță după Statele Unite - moneda euro devine tot mai atractivă și dincolo de frontierele sale. Sectorul public și cel privat din țările terțe cumpără și utilizează euro în mai multe scopuri, inclusiv în activități comerciale sau ca monedă de rezervă. Din acest motiv, astăzi, euro este a doua monedă ca importanță internațională după dolarul american. Faptul că moneda unică europeană este tot mai folosită în cadrul sistemului monetar și financiar internațional demonstrează importanța sa la nivel global:

  • Euro este utilizat pe scară largă, alături de dolarul american, ca monedă de rezervă importantă în caz de urgență în domeniul monetar. În 2015, mai mult de o cincime din rezervele în valută externă existente la nivel mondial erau în euro.
  • Euro este cea de-a doua monedă cel mai activ tranzacționată pe piețele de schimb valutar, reprezentând aproximativ 33 % din totalul tranzacțiilor desfășurate zilnic în lume.
  • Euro este folosit pe scară largă pentru emiterea de instrumente de datorie de către guverne și întreprinderi. În 2015, ponderea datoriei denominate în euro pe piețele mondiale a fost de aproximativ 40 %, la egalitate cu dolarul american.
  • În plus, euro este tot mai frecvent folosit ca monedă de facturare și de plată în comerțul internațional, nu numai între zona euro și țări terțe, ci și între țări terțe. Peste 50 % din totalul importurilor în zona euro și peste 65 % din totalul exporturilor din zona euro se facturează în euro.
  • Câteva țări și-au ancorat monedele naționale de euro sau folosesc euro drept monedă de referință.

Statutul monedei euro ca monedă globală, combinat cu dimensiunea și importanța economică a zonei euro, determină organizațiile economice internaționale, cum ar fi FMI și G7, să considere economia zonei euro ca o singură entitate. Acest lucru îi conferă Uniunii Europene o influență mai mare la nivel mondial.

Pentru a beneficia de această poziție mai puternică și pentru a contribui în mod eficient la stabilitatea financiară internațională, zona euro se exprimă la unison în tot mai multe foruri economice importante. Acest lucru se realizează printr-o coordonare strânsă între statele membre din zona euro, precum și prin cooperarea Băncii Centrale Europene cu Comisia Europeană în cadrul reuniunilor economice internaționale.

Câteva regiuni și țări terțe sunt și mai strâns legate de euro. Sistemul monetar stabil pe care se bazează moneda europeană este atractiv pentru ele, în special pentru cele care au încheiat înțelegeri speciale cu UE, cum ar fi acordurile comerciale preferențiale. Ancorându-și moneda națională de euro, aceste țări își consolidează siguranța și stabilitatea economică.

Euro este, de asemenea, folosit pe scară largă în țările terțe și regiunile învecinate cu zona euro, de exemplu în sud-estul Europei. Alte țări, precum Andorra, Monaco, San Marino și Cetatea Vaticanului, utilizează euro ca monedă oficială, în temeiul unor acorduri monetare specifice încheiate cu UE și pot emite propriile monede euro, în anumite limite cantitative.