Mogħdija tan-navigazzjoni

L-Euro fid-dinja

Minbarra r-rwol tiegħu bħala l-munita taż-żona tal-euro, l-euro għandu preżenza internazzjonali qawwija. Il-muniti huma l-mezzi li permezz tagħhom jinħażen, jiġi protett u skambjat il-ġid bejn il-pajjiżi, l-organizzazzjonijiet u l-individwi. Munita globali, bħall-euro, tagħmel dan fuq skala globali. Mill-introduzzjoni tiegħu fl-1999, stabbilixxa ruħu b’mod sod bħala munita internazzjonali ewlenija, it-tieni biss wara d-dollaru Amerikan.

Fiż-żona tal-euro, il-munita unika, l-euro, hu l-mezz li permezz tiegħu l-gvernijiet, il-kumpaniji u l-individwi jagħmlu u jirċievu l-pagamenti għal oġġetti u servizzi. Jintuża wkoll biex jaħżen u joħloq il-ġid għall-ġejjieni bħala tfaddil u investimenti. Madankollu, id-daqs, l-istabbiltà u s-saħħa tal-ekonomija taż-żona tal-euro – it-tieni l-akbar ekonomija fid-dinja wara tal-Istati Uniti – jagħmlu l-euro dejjem aktar attraenti lil hinn mill-fruntieri tagħha wkoll. Is-setturi pubbliċi u privati fil-pajjiżi terzi jakkwistaw u jużaw l-euro għal bosta skopijiet, inkluż għall-kummerċ jew bħala riservi ta' muniti. Għal din ir-raġuni, illum, l-euro hu t-tieni munita internazzjonali l-aktar importanti wara d-dollaru tal-Istati Uniti. L-użu mifrux tal-euro fis-sistema finanzjarja u monetarja internazzjonali juri l-preżenza globali tiegħu:

  • L-euro qed jintuża b'mod wiesa', flimkien mad-dollaru tal-Istati Uniti, bħala riserva ta' muniti li tinżamm għal emerġenzi monetarji. Fl-2015, aktar minn wieħed minn kull ħamsa tal-holdings tal-kambju barrani dinji kienu miżmumin f'euros.
  • L-euro hu wkoll it-tieni l-aktar munita kkummerċjalizzata fis-swieq tal-kambju tal-muniti barranin. Globalment, hu l-kontraparti ta' madwar 33% tat-tranżazzjonijiet kollha ta' kuljum.
  • L-euro jintuża b'mod wiesa' biex jinħareġ id-dejn governattiv u korporattiv mad-dinja kollha. Fl-2015, is-sehem tad-dejn denominat f'euro fis-swieq globali kien madwar 40%, fl-istess livell tar-rwol tad-dollaru tal-Istati Uniti fis-suq tad-dejn internazzjonali.
  • L-euro qed jikseb ukoll momentum bħala munita użata għall-fatturazzjoni u għall-pagamenti fil-kummerċ internazzjonali, mhux biss bejn iż-żona tal-euro u pajjiżi terżi iżda wkoll bejn pajjiżi terżi. Hu jintuża bħala munita ta' fatturazzjoni kummerċjali għal aktar minn 50% tal-importazzjonijiet kollha taż-żona tal-euro, u għal aktar minn 65% tal-esportazzjonijiet kollha taż-żona tal-euro.
  • Diversi pajjiżi jimmaniġġjaw il-muniti tagħhom billi jorbtuhom mal-euro, li jagħmilha ta’ munita ankra jew ta’ munita ta’ referenza.

L-istatus tal-euro bħala munita globali, flimkien mad-daqs u mal-piż ekonomiku taż-żona tal-euro, qed iwasslu biex organizzazzjonijiet ekonomiċi interanzzjonali, bħall-IMF u l-G7, qed iqisu l-ekonomija taż-żona tal-euro dejjem aktar bħala entità waħda. Dan jagħti lill-Unjoni Ewropea leħen aktar b’saħħtu fid-dinja.

Biex tibbenefika minn din il-pożizzjoni aktar b’saħħitha, u biex tagħti kontribut aktar effettiv għall-istabbiltà finanzjarja internazzjonali, iż-żona tal-euro qiegħda dejjem aktar titkellem b’leħen wieħed f’fora ekonomiċi importanti. Dan isir kemm permezz ta’ koordinazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro, kif ukoll mal-Bank Ċentrali Ewropew u mal-Kummissjoni Ewropea matul il-laqgħat ekonomiċi internazzjonali.

Numru ta’ pajjiżi terzi u ta’ reġjuni huma saħansitra marbuta b'mod eqreb mal-euro. Is-sistema monetarja stabbli wara l-euro tagħmlu munita "ankra" attraenti għalihom, partikolarment għal dawk li għandhom arranġamenti istituzzjonali speċjali mal-UE, bħal ftehimiet preferenzjali ta’ kummerċ. Billi jorbtu l-munita tagħhom mal-euro jġibu aktar ċertezza u stabbiltà lill-ekonomiji nazzjonali tagħhom.

L-euro jintuża b’mod wiesa’ wkoll fil-pajjiżi terzi u fir-reġjuni qrib iż-żona tal-euro, pereżempju fix-Xlokk tal-Ewropa, filwaqt li wħud mill-pajjiżi l-oħra – Andorra, Monako, San Marino u l-Belt tal-Vatikan – jużaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom minħabba ftehimiet monetarji speċifiċi mal-UE, u jistgħu joħorġu l-muniti tal-euro tagħhom b’ċerti limiti kwantitattivi.