Naršymo kelias

Euras pasaulyje

Euras yra ne tik euro zonos valiuta – jis plačiai naudojamas ir tarptautinėse rinkose. Valiutos yra priemonė turtui laikyti, saugoti ir keistis tarp šalių, organizacijų ir asmenų. Pasaulinė valiuta, tokia kaip euras, tam naudojama pasauliniu mastu. Nuo įvedimo 1999 m. euras patikimai įsitvirtino kaip svarbi tarptautinė valiuta, jį lenkia tik JAV doleris.

Euro zonoje bendroji valiuta euras yra priemonė, kuria vyriausybės, bendrovės ir asmenys moka už prekes ir paslaugas ir kuria už prekes ir paslaugas mokama jiems. Ji taip pat naudojama turtui laikyti ir gausinti santaupų ir investicijų forma. Dėl euro zonos ekonomikos, kurią pasaulyje lenkia tik Jungtinės Valstijos, dydžio, stabilumo ir stiprumo euras tampa vis patrauklesnis ir už euro zonos ribų. Trečiųjų šalių viešasis ir privatusis sektoriai įsigyja eurų ir juos naudoja daugeliui tikslų, taip pat ir prekybai arba kaip valiutos atsargas. Dėl šios priežasties euras šiandien yra antra pagal svarbą tarptautinė valiuta po JAV dolerio. Platus euro naudojimas tarptautinėje finansų ir pinigų sistemoje rodo pasaulinį šios valiutos mastą:

  • euras kartu su JAV doleriu plačiai naudojamas kaip svarbi rezervinė valiuta, skirta gelbėtis nenumatytų finansinių aplinkybių atvejais. 2015 m. daugiau nei penktadalis užsienio valiutos atsargų pasaulyje laikyta eurais;
  • euras taip pat yra antras pagal valiutos prekybos valiutų keitimo rinkose apimtį. Jis kasdien naudojamas maždaug 33 % visų tokių sandorių pasaulyje;
  • euras plačiai naudojamas pasaulio valstybių ir įmonių skolinimosi rinkose. 2015 m. eurais išreikštų skolų pasaulinėse rinkose dalis sudarė apie 40 % – maždaug tiek pat, kiek ir JAV doleriais išreikštos skolos tarptautinėje skolų rinkoje;
  • eurais taip pat vis dažniau išrašomos sąskaitos ir atsiskaitoma už tarptautinę prekybą ne tik tarp euro zonos ir trečiųjų šalių, bet ir vien tarp trečiųjų šalių. Jie naudojami kaip atsiskaitymo valiuta už daugiau kaip 50 % visų euro zonos importo ir daugiau kaip 65 % visų jos eksporto sandorių;
  • kelios šalys, vykdydamos savo valiutos politiką, susiejo savo valiutą su euru, kuris atlieka bazinės valiutos vaidmenį.

Dėl euro kaip pasaulinės valiutos statuso ir euro zonos dydžio bei ekonominės reikšmės tarptautinės ekonominės organizacijos, pvz., TVF ir G7, į euro zonos ekonomiką vis dažniau žiūri kaip į vieną visumą, todėl Europos Sąjungos balsas vis geriau girdimas pasaulyje.

Siekdama pasinaudoti šia tvirtesne padėtimi ir veiksmingai prisidėti prie tarptautinio finansų stabilumo, euro zona vis dažniau laikosi vieningos pozicijos svarbiuose ekonominiuose forumuose. Tai pasiekiama glaudžiai koordinuojant euro zonos valstybių narių veiksmus, Europos centrinio banko ir Europos Komisijos veiksmus tarptautiniuose ekonominiuose susitikimuose.

Kai kurios trečiosios šalys ir regionai yra dar labiau susieti su euru. Dėl stabilios euro pinigų sistemos jis yra patraukli bazinė valiuta šioms šalims, ypač toms, kurios su ES yra sudariusios specialių institucinių susitarimų, pavyzdžiui, susitarimų dėl lengvatinio prekybos režimo. Susiedamos savo valiutą su euru, jos užtikrina didesnį savo nacionalinės ekonomikos tikrumą ir stabilumą.

Euras taip pat plačiai naudojamas trečiosiose šalyse ir kaimyniniuose euro zonos regionuose, pavyzdžiui, Pietryčių Europos šalyse, o kai kurios kitos šalys – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas – naudoja eurą kaip savo oficialią valiutą pagal konkrečius pinigų politikos susitarimus su ES ir gali kaldinti savas eurų monetas, laikydamosi tam tikrų kiekybinių apribojimų.