Naršymo kelias

Euras pasaulyje

Euras – ne tik euro zonos, bet ir pasaulio mastu stiprias pozicijas užėmusi valiuta. Valiutos – tai priemonė turtui saugoti, apsaugoti ir keistis tarp šalių, organizacijų ir asmenų. Globali valiuta, tokia kaip euras, tokiu tikslu yra naudojama pasaulio mastu. Nuo įvedimo 1999 m., euras įsitvirtino kaip svarbi tarptautinė valiuta, užleisdama pirmą vietą tik JAV doleriui.

Euro zonoje bendra valiuta, euras, yra priemonė, kuria vyriausybės, bendrovės ir asmenys naudojasi mokėjimams už prekes bei paslaugas atlikti ir gauti. Ši valiuta naudojama ir ateities turtui saugoti, ir kaupti santaupų bei investicijų pavidalu. Tačiau dėl euro zonos ekonomikos, kuri yra didžiausia pasaulyje po Jungtinių Valstijų, dydžio, stabilumo ir stiprumo, euras darosi vis patrauklesnė valiuta ir už euro zonos ribų.

Trečiųjų šalių viešieji ir privatieji sektoriai perka ir naudoja eurą įvairiais tikslais, įskaitant prekybos ar valiutos atsargų kaupimo reikmes. Todėl šiuo metu euras yra antra pagal svarbą tarptautinė valiuta po JAV dolerio.

Platus euro naudojimas tarptautinėse finansų ir pinigų sistemose rodo pasaulinę šios valiutos įtaką:

  • Visame pasaulyje vis dažniau vyriausybės ir bendrovės skolinasi eurais. 2006 m. pabaigoje euras užėmė maždaug trečdalį tarptautinių skolos priemonių rinkų, o JAV dolerio dalis sudarė 44 %.
  • Pasaulio bankai visame pasaulyje išduoda didžiules paskolas eurais.
  • Euras yra antra pagal prekybos aktyvumą valiuta tarptautinėse valiutų rinkose; šia valiuta kasdien atliekama apie 40 % sandorių.
  • Euras plačiai naudojamas tarptautinės prekybos sąskaitoms faktūroms išrašyti ir mokėjimams atlikti ne tik tarp euro zonos ir trečiųjų šalių, bet ir, šiek tiek mažesniu mastu, tarp trečiųjų šalių.
  • Kaip ir JAV doleris, euras yra plačiai naudojamas kaip svarbi valiuta atsargoms nenumatytiems atvejams, susijusiems su pinigais, laikyti. 2006 m. pabaigoje, daugiau kaip ketvirtadalį pasaulio avuarų užsienio valiutomis sudarė eurai, palyginti su 18 % 1999 m. Besivystančios šalys yra vienos labiausiai padidinusių savo rezervus eurais šalių: nuo 18 % 1999 m. iki 30 % 2006 m.
  • Kelios šalys valdo savo valiutas, susiedamos jas su euru, kuris atlieka atraminės arba orientacinės valiutos vaidmenį.


Dėl euro, kaip pasaulinės valiutos, statuso, taip pat euro zonos dydžio ir ekonominės įtakos tarptautinės ekonominės organizacijos, tokios kaip TVF ir G 8, vis dažniau traktuoja euro zonos ekonomiką kaip vieną visumą. Dėl to stiprėja Europos Sąjungos įtaka pasaulyje.

Siekdamos pasinaudoti stipresnėmis pozicijomis ir veiksmingai prisidėti prie tarptautinių finansų stabilumo, euro zonos valstybės svarbiuose ekonomikos forumuose vis dažniau reiškia vieną bendrą nuomonę. Tai lemia glaudus euro zonos valstybių narių koordinavimas, taip pat Europos centrinio banko ir Europos Komisijos išsakoma pozicija tarptautiniuose susitikimuose ekonomikos klausimais.

Kelios trečiosios šalys ir regionai yra dar glaudžiau susijusios su euru. Dėl stabilios jį remiančios pinigų sistemos, šioms šalims ir regionams, ypač tiems, kurie yra sudarę specialius institucinius susitarimus su ES, tokius kaip lengvatinės prekybos susitarimai, euras yra patraukli „atraminė“ valiuta. Susiedami savo valiutą su euru, jie suteikia savo nacionalinei ekonomikai daugiau tikrumo ir stabilumo.

Euras plačiai naudojamas ES kaimynystėje esančiose trečiosiose šalyse ir regionuose, pavyzdžiui, Pietryčių Europoje, o kai kurios kitos šalys – Andorras, Monakas, San Marinas ir Vatikanas – remiantis konkrečiais susitarimais pinigų klausimais su ES, eurą naudoja kaip savo oficialią valiutą ir su tam tikrais kiekybiniais apribojimais gali kaldinti savo eurų monetas.