Διαδρομή πλοήγησης

Το ευρώ στον κόσμο

Το ευρώ δεν είναι μόνο το νόμισμα της Ευρωζώνης, αλλά έχει και ισχυρή διεθνή παρουσία. Τα νομίσματα είναι τα μέσα αποθήκευσης, προστασίας και ανταλλαγής του πλούτου μεταξύ χωρών, οργανισμών και ατόμων. Το ευρώ, ως παγκόσμιο νόμισμα, ανταποκρίνεται σε αυτόν τον ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα. Από την εισαγωγή του το 1999, έχει καθιερωθεί ως ένα ισχυρό διεθνές νόμισμα, δεύτερο μετά το δολάριο ΗΠΑ.

Εντός της Ευρωζώνης, το ενιαίο νόμισμα, δηλαδή το ευρώ, είναι το μέσο με το οποίο οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα άτομα πραγματοποιούν και δέχονται πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες. Χρησιμοποιείται επίσης για την αποθήκευση και τη δημιουργία πλούτου για το μέλλον, με τη μορφή αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Ωστόσο, το μέγεθος, η σταθερότητα και η ισχύς της οικονομίας της Ευρωζώνης - της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες - κάνουν το ευρώ όλο και πιο ελκυστικό και πέραν των συνόρων της. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας σε τρίτες χώρες αγοράζουν και χρησιμοποιούν το ευρώ για πολλούς σκοπούς, π.χ. για εμπορικές δραστηριότητες ή ως συναλλαγματικό απόθεμα. Για τον λόγο αυτό, το ευρώ είναι σήμερα το δεύτερο ισχυρότερο διεθνές νόμισμα μετά το δολάριο ΗΠΑ. Η ευρεία χρήση του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα καταδεικνύει την παγκόσμια σημασία του:

  • Το ευρώ χρησιμοποιείται ευρέως, μαζί με το δολάριο ΗΠΑ, ως σημαντικό αποθεματικό νόμισμα στην περίπτωση νομισματικών κρίσεων. Το 2015, πάνω από το ένα πέμπτο των παγκόσμιων συναλλαγματικών διαθεσίμων ήταν σε ευρώ.
  • Το ευρώ είναι επίσης το νόμισμα με τη δεύτερη μεγαλύτερη διαπραγματευτική κίνηση στις αγορές ξένου συναλλάγματος, συμμετέχοντας στο 33% περίπου όλων των ημερήσιων συναλλαγών, σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Το ευρώ χρησιμοποιείται ευρέως για την έκδοση κρατικών και εταιρικών χρεογράφων παγκοσμίως. Το 2015, το μερίδιο του ευρώ στις διεθνείς αγορές χρεωστικών τίτλων ανήλθε σε 40% περίπου, ποσοστό αντίστοιχο με το μερίδιο του δολαρίου ΗΠΑ.
  • Το ευρώ είναι επίσης το νόμισμα που χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο για τις τιμολογήσεις και τις πληρωμές στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, όχι μόνο μεταξύ της Ευρωζώνης και τρίτων χωρών, αλλά και μεταξύ τρίτων χωρών. Χρησιμοποιείται ως νόμισμα τιμολόγησης εμπορικών πράξεων για πάνω από το 50% του συνόλου των εισαγωγών της Ευρωζώνης και για πάνω από το 65% του συνόλου των εξαγωγών της.
  • Πολλές χώρες διαχειρίζονται τα νομίσματά τους συνδέοντάς τα με το ευρώ, το οποίο ενεργεί ως νόμισμα «πρόσδεσης» ή αναφοράς.

Ο χαρακτήρας του ευρώ ως παγκόσμιου νομίσματος, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την οικονομική βαρύτητα της Ευρωζώνης, ωθεί τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ και το G7, να αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την οικονομία της Ευρωζώνης ως ενιαία οντότητα, με αποτέλεσμα να ισχυροποιείται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο.

Προκειμένου να αντλήσει όφελος από αυτή την ισχυρότερη θέση, και να συμβάλει αποτελεσματικά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η Ευρωζώνη εκφράζεται ολοένα περισσότερο με μια φωνή στα σημαντικά οικονομικά φόρουμ. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον στενότερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, καθώς και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο διεθνών οικονομικών συναντήσεων.

Ορισμένες τρίτες χώρες και περιφέρειες είναι ακόμη πιο στενά συνδεδεμένες με το ευρώ. Χάρη στο σταθερό νομισματικό σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί, το ευρώ είναι ένα ελκυστικό νόμισμα «πρόσδεσης», ιδίως για τις χώρες που έχουν ειδικές θεσμικές ρυθμίσεις με την ΕΕ, όπως προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες. Συνδέοντας το νόμισμά τους με το ευρώ, οι χώρες αυτές ενισχύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα των εθνικών τους οικονομιών.

Το ευρώ χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε τρίτες χώρες και περιφέρειες που γειτνιάζουν με την Ευρωζώνη, για παράδειγμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ ορισμένες άλλες χώρες - η Ανδόρα, το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Πόλη του Βατικανού - χρησιμοποιούν το ευρώ ως επίσημο νόμισμα βάσει ειδικών νομισματικών συμφωνιών με την ΕΕ, και μπορούν να εκδίδουν τα δικά τους κέρματα ευρώ εντός ορισμένων ποσοτικών ορίων.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου